Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 57/KH-UBND về triển khai thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Lải - Giai đoan 1, tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Số hiệu: 57/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 01/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỢP PHẦN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LẢI - GIAI ĐOẠN 1, TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân Dự án hồ chứa nước Bản Lải - giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn và yêu cầu thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Lải năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan trung ương, tỉnh, huyện (Lộc Bình và Đình Lập), các xã trong phạm vi dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải ,giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu tiến độ tổng thể của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

2. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện, xã trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn trong năm 2020 để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thiện dự án đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các khu tái định cư

a) Khu tái định cư Pắn Pé xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình: Đã thực hiện khởi công ngày 18/02/2020, hiện nay Nhà thầu thi công đang xây dựng lán trại, tập kết nhân lực, máy móc và gấp rút triển khai thi công xây dựng, mục tiêu hết quý 11/2020 hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình, quý III/2020 hoàn thiện tiếp nhận các hộ dân đến tái định cư, tổng thời gian thực hiện hoàn thành dự kiến 288 ngày, cụ thể tiến độ các hạng mục như sau:

- Xây dựng lán trại, thi công san nền: Bắt đầu từ 18/2/2020, dự kiến đến hết tuần 3 tháng 6/2020 hoàn thành việc san nền.

- Thi công đường giao thông nội bộ, đường sản xuất, nút giao: Bắt đầu từ 01/6/2020, dự kiến hết tháng 7/2020 hoàn thành.

- Thi công xây dựng nhà văn hóa, lớp học, Trường Mầm non: Bắt đầu từ 01/6/2020, dự kiến hết tháng 7/2020 hoàn thành.

- Thi công tuyến cấp nước, thoát nước, cấp điện: Bắt đầu từ 01/7/2020, dự kiến hết tháng 8/2020 hoàn thành.

- Bàn giao đưa công trình vào sử dụng: Tháng 10/2020.

b) Khu tái định cư Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập khởi công ngày 11/3/2020, hiện nay Nhà thầu thi công đang xây dựng lán trại, tập kết nhân lực, máy móc và gấp rút triển khai thi công xây dựng, mục tiêu hết quý II/2020 hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình, quý III/2020 hoàn thiện tiếp nhận các hộ dân đến tái định cư, tổng thời gian thực hiện hoàn thành dự kiến 265 ngày, cụ thể tiến độ các hạng mục như sau:

- Xây dựng lán trại, thi công san nền: Bắt đầu từ 11/3/2020, dự kiến đến hết tuần 3 tháng 6/2020 hoàn thành việc san nền.

- Thi công đường giao thông nội bộ, đường sản xuất, nút giao: Bắt đầu từ 01/6/2020, dự kiến hết tháng 7/2020 hoàn thành.

- Thi công xây dựng nhà văn hóa, lớp học, trường mầm non: Bắt đầu từ 01/6/2020, dự kiến hết tháng 7/2020 hoàn thành.

- Thi công tuyến cấp nước, thoát nước, cấp điện: Bắt đầu từ 01/7/2020, dự kiến hết tháng 8/2020 hoàn thành.

- Bàn giao đưa công trình vào sử dụng: Tháng 10/2020.

2. Thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật

2.1. Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn bị ngập nước trên Quốc lộ 31: Hiện nay công trình đã thực hiện thi công đạt trên 70% khối lượng, một số đoạn đường Quốc lộ 31 đã hoàn thiện và đưa vào khai thác (chưa bàn giao). Từ nay đến hết tuần 2 tháng 11 tập trung triển khai thi công xây dựng phần khối lượng còn lại, hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước 31/12/2020.

2.2. Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát:

- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư: Lập và phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn được nhà thầu thi công trước 20/6/2020.

- Khởi công xây dựng, hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/11/2020.

2.3. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập:

- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư: Lập và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng trước 20/5/2020.

- Khởi công xây dựng, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 30/9/2020.

3. Công tác thu dọn lòng hồ

- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trước xong trước 30/4/2020.

- Khởi công thi công thu dọn lòng hồ: Trước 10/6/2020 thu dọn xong đến cao trình +305,5m; trước 10/11/2020 thu dọn xong toàn bộ phần còn lại của khu vực lòng hồ.

- Bàn giao mặt bằng thu dọn trong tuần 2 tháng 12/2020.

4. Các công việc thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng

Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án bao gồm: Khu vực lòng hồ, các khu tái định cư và các tuyến kênh chính; đồng thời triển khai thực hiện và hoàn thành việc di chuyển, khắc phục các công trình hạ tầng - kỹ thuật bị ảnh hưởng trong phạm vi lòng hồ. Các công việc thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng trên địa phận huyện Đình Lập hoàn thành trong tháng 8/2020 và huyện Lộc Bình hoàn thành trong tháng 10/2020. Các mốc cụ thể như sau:

- Trước 10/6/2020 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dưới cao trình +305,5m; tập trung các lực lượng vận động các hộ dân nằm dưới cao trình này (nếu có) chủ động di dân phân tán.

- Trước 31/10/2020 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ để phục vụ tích nước. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đất ở, nhà ở cần tuyên truyền, vận động người dân sớm di chuyển đến noi ở mới đảm bảo ổn định cuộc sống.

5. Công tác di dân ra khỏi lòng hồ

Dự kiến bắt đầu thực hiện từ 01/5/2020 và hoàn thành toàn bộ công việc trong Quý I/2021. Công tác di dân ra khỏi lòng hồ được thực hiện song song với việc xây dựng các khu tái định cư tập trung; ưu tiên các trường hợp dưới cao trình +305,5m thực hiện di dời trước theo tiến độ thi công công trình đầu mối và yêu cầu tích nước. Đối với các hộ dân sinh sống trên cao trình +305,5m sẽ thực hiện sau cùng theo tiến độ hoàn thành các khu tái định cư tập trung.

III. KẾ HOẠCH PHÂN BỔ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN

Tổng kinh phí được phân bổ năm 2020 là 250 tỷ đồng (theo Văn bản số 783/BNN-KH ngày 04/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch vốn TPCP năm 2020, dự án Hồ chứa nước Bản Lải) phân bổ cho các công việc dự kiến như sau:

TT

Tên công việc

Dự kiến kinh phí
(triệu đồng)

1

Hạng mục xây dựng cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31

18.000

2

Hạng mục xây dựng Khu tái định cư Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình

30.000

3

Hạng mục xây dựng Khu tái định cư Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập

27.000

4

Hạng mục cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập

3.000

5

Hạng mục cải tạo, nâng cấp để tránh ngập đoạn đường Pò Háng - Pò Phát

24.000

6

Hạng mục thu dọn lòng hồ

4.500

7

Hạng mục giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đình Lập

58.000

8

Hạng mục giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Lộc Bình

85.500

 

Tổng cộng

250.000

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là dự án trọng điểm trong năm 2020 do đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các cơ quan, ban ngành tỉnh liên quan phải xác định giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Lải là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung cao độ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ theo các mốc thời gian kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào nội dung quan trọng cần ưu tiên để kiểm tra, đôn đốc thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo. Phân công, phân cấp các nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện; thường xuyên đôn đốc, định kỳ kiểm tra đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo, của từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị; kịp thời động viên khen thưởng, tạo động lực tham gia thực hiện dự án.

2. Công tác tuyên truyền vận động

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm đếm và bồi thường vật kiến trúc.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương, mục tiêu xây dựng Hồ chứa nước Bản Lải.

- Lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác tự di dời nhà cửa tới nơi ở mới trong quá trình thực hiện đo đạc, kiểm đếm để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

3. Công tác khen thưởng

Các Sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập nghiên cứu, đề xuất hình thức thưởng tiến độ đối với các hộ dân chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoặc các hộ dân chủ động di dân phân tán tới nơi ở mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giảm chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ chung của các hạng mục thuộc Hợp phần; chịu trách nhiệm trực tiếp về các nội dung công việc do Sở trực tiếp đảm nhiệm.

- Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các nội dung chỉ đạo có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có);

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục trong Hợp phần để đảm bảo tiến độ chung toàn dự án; tham mưu phân bổ nguồn kinh phí cho các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân;

- Đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tạm ứng vốn để chi trả cho công tác GPMB, khối lượng các hạng mục thi công xây dựng; thực hiện tạm ứng vốn ngay sau khi các đơn vị có văn bản đề nghị tạm ứng đủ điều kiện theo quy định; kiểm tra các hồ sơ, chứng từ, thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán khối lượng khi đủ các thủ tục theo quy định.

- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải cho Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, theo dõi.

2. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác đo vẽ trích lục, kiểm đếm giải phóng mặt bằng cũng như giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án để kịp thời tháo gỡ.

3. Sở Giao thông vận tải

Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế, dự toán các hạng mục đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực giao thông thuộc Dự án; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thi công và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, quản lý chất lượng đối với công trình thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

4. Sở Xây dựng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng các công trình xây dựng khu tái định cư, công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng các điểm tái định cư theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể; tham mưu cho UBND tỉnh về giá đất khu tái định cư để giao cho các hộ dân.

6. Sở Tài chính

Phối hợp thẩm định về giá đất và các mức hỗ trợ đặc thù cho dự án hồ chứa nước Bản Lải.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác kế hoạch và các cơ chế chính sách cần thiết để thực hiện dự án; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo cơ chế dự án trọng điểm năm 2020.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện các chính sách về lao động, việc làm, ổn định đời sống an sinh xã hội cho Nhân dân sau tái định cư; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

9. UBND các huyện Đình Lập, Lộc Bình

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện ngay các công việc thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đúng theo kế hoạch năm 2020 đã đề ra;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các công việc thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng, các khó khăn, vướng mắc để Chủ đầu tư kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Các sở, ban ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này chủ động phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

(Tiến độ chi tiết tại phụ lục kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Quản lý XDCT-BNN;
- Các Sở: NN&PTNT, GTVT, XD, LĐ-TB&XH, TN&MT, TC, KH&ĐT;
- Ban Quản lý ĐT&XD thủy lợi 2 (Bộ NN);
- UBND huyện: Lộc Bình, Đình Lập;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 57/KH-UBND về triển khai thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Bản Lải - Giai đoan 1, tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


47

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217