Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẩn số 67/2006/HD-SCN về điều kiện, thủ tục, trình tự giải quyết việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Khuyến công do Sở công nghiệp Tiền giang ban hành

Số hiệu: 67/2006/HD-SCN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Đặng Thanh Liêm
Ngày ban hành: 22/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ CÔNG NGHIỆP


******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2006/HD-SCN

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 02 năm 2006 


HƯỚNG DẪN

VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ TỪ QUỸ KHUYẾN CÔNG

Căn cứ Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ điều 14 và 18 Quy định Ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương được ban hành kèm theo Quyết định số 5405/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
Theo Quyết định số 06/QĐ-SCN ngày 09/02/2006 của Giám đốc Sở Công nghiệp Tiền Giang ban hành Quy trình quản lý chất lượng SCN-QT 7.5.1/TTKC: Kiểm soát sản xuất và cung ứng dịch vụ; Sở Công nghiệp Tiền Giang hướng dẫn về điều kiện, thủ tục, trình tự giải quyết việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ khuyến công của tỉnh đối với các doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp Tân Hương, như sau
:

I. ĐIỀU KIỆN:

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ.

2. Dự án chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ nguồn ngân sách Nhà nước.

3. Dự án do chủ đầu tư vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, phải là dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã hoàn trả được nợ vay.

4. Ngành nghề:

- Công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản;

- Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ hoặc có sử dụng từ 50 lao động trở lên;

- Sản xuất sản phẩm mới (là sản phẩm tại địa phương huyện, thành phố, thị xã chưa sản xuất được), hàng thay thế hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu sử dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước (là sử dụng nguyên liệu, vật liệu chính trong nước từ 70% trở lên);

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp;

- Xây dựng nhà máy phát điện nhỏ sử dụng năng lượng mới hoặc năng lượng tái tạo có công suất lắp đặt dưới 10.000 KW để cung cấp điện cho nông thôn;

- Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và dịch vụ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

II. THỦ TỤC:

Thủ tục gồm 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ có 04 hoặc 05 giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư (theo mẫu: BM 01A/QT 7.5.1/TTKC, ban hành ngày 09/02/2006).

2. Hợp đồng tín dụng vay vốn của tổ chức tín dụng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).

3. Phiếu xác nhận vay vốn của tổ chức tín dụng (theo mẫu: BM 02A/QT 7.5.1/TTKC, ban hành ngày 09/02/2006).

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

5. Quyết định đầu tư của người có thẩm quyền (nếu có).

III. TRÌNH TỰ:

1. Doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp Tân Hương có nhu cầu hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ theo mục II trên đây tại Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang chuyển hồ sơ cho Sở Công nghiệp Tiền Giang (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để xem xét, giải quyết.

3. Sở Công nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thẩm định; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có văn bản thông báo cho doanh nghiệp:

- Không chấp nhận hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nếu không đủ điều kiện, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Chấp nhận hỗ trợ của Giám đốc Sở Công nghiệp đối với dự án đủ điều kiện và có số vốn vay tín dụng < 500 triệu đồng, trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Chấp nhận hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án đủ điều kiện và có số vốn vay tín dụng ³500 triệu đồng, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Công nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp lập hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư ngay sau khi doanh nghiệp đến Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp theo thông báo chấp nhận hỗ trợ và làm thủ tục cấp tiền kịp thời, đầy đủ cho chủ đầu tư dự án theo hợp đồng đã ký giữa hai bên.

Trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, doanh nghiệp phản ánh về Sở Công nghiệp để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Liêm

 

Mẫu: BM 01A/QT 7.5.1/TTKC

Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 09 / 02/2006
Số: / ………………,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày… tháng.. năm ….20...

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÃI SUẤT SAU ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệpTG.


Tên doanh nghiệp (hoặc cơ sở): ...................................................................
Trụ sở: ...........................................................................................................
Điện thoại: ………………………… Fax: ........................................................
Tên dự án đầu tư: ............................................................................................
Họ và tên Giám đốc: .......................................................................................
Ngành nghề kinh doanh: ................................................... ĐT: .......................
Số tài khoản: ................................ mở tại:........................................................
Đề nghị Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phất triển công nghiệp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho dự án: “.................................................................................................. ” để đầu tư ....................................................................................................................
- Tổng vốn đầu tư của dự án ………………….. trong đó, vốn đầu tư tài sản cố định (TSCĐ)………………………………
- Hợp đồng tín dụng số ……….. ngày …/…/…… ký giữa .............................. …………………......... và ..............................................................................
- Tổng số vốn vay của ……………………………..... để đầu tư TSCĐ của dự án: (Theo HĐTD) là: ……………………... đồng. (Bằng chữ: ....................................................
...................................................................................................................... )
- Lãi suất vốn vay: ………………………; thời hạn vay vốn: ............................
- Thời hạn trả nợ vay: ……………………; thời điểm bắt đầu trả nợ: .................
- Kỳ hạn trả nợ: ...............................................................................................
- Tổng số vốn vay đề nghị được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của cả dự án là …………………….…. đồng. (Bằng chữ: ...........................................................................................
...................................................................................................................... )
Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của dự án là ………………. đồng
(Bằng chữ: .....................................................................................................
...................................................................................................................... )
Tôi xin cam đoan dự án trên chưa nhận được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ các quỹ đầu tư hoặc Ngân sách nhà nước các cấp ./.
 

Nơi nhận: -
Như trên;
- Lưu

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(CHỦ CƠ SỞ)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẩn số 67/2006/HD-SCN về điều kiện, thủ tục, trình tự giải quyết việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Khuyến công do Sở công nghiệp Tiền giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.187.169