Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/CĐ-BKHĐT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 14/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CĐ-BKHĐT
V/v đôn đốc báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC BÁO CÁO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

- Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương;

- Bí thư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Điều 56 Luật Đầu tư công, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4460/BKHĐT-TH ngày 13/6/2023 hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (gửi bằng văn bản đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước) trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Tuy nhiên, đến ngày 14/8/2023, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công: (i) Đối với vốn ngân sách trung ương: còn 10 bộ, cơ quan trung ương và 02 địa phương chưa nhập báo cáo trên Hệ thống[1]; (ii) Đối với vốn ngân sách địa phương: còn 37 địa phương chưa nhập báo cáo trên Hệ thống[2]; (iii) Đối với vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư: chưa có bộ, cơ quan trung ương và địa phương nào nhập báo cáo trên Hệ thống.

Để sớm trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

- Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (gửi bằng văn bản đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước) trước ngày 18/8/2023.

- Cơ quan chủ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)[3] khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện 03 CTMTQG năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2024 của 03 CTMTQ, trong đó báo cáo cụ thể: dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ từng dự án thành phần cho các địa phương; đề xuất vốn cân đối từ NSTW (bao gồm vốn đầu tư, vốn thường xuyên) cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 18/8/2023.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên (Danh sách kèm theo);
- TTgCP, Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Bộ KH&ĐT: Cục KTHT; các Vụ QPAN,
KCHT&ĐT, KHGDTN&MT, LĐVX, KTNN,
KTCNDV, TCTT, KTĐPLT;
- Lưu: VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

DANH SÁCH NƠI NHẬN

I

Bộ, ngành, cơ quan Trung ương

B

Địa phương (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

1

Hà Giang

2

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2

Tuyên Quang

3

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

3

Cao Bằng

4

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

4

Lạng Sơn

5

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

5

Lào Cai

6

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6

Yên Bái

7

Bộ trưởng Quốc phòng

7

Thái Nguyên

8

Bộ trưởng Công an

8

Bắc Kạn

9

Bộ trưởng Ngoại giao

9

Phú Thọ

10

Bộ trưởng Tư pháp

10

Bắc Giang

11

Bộ trưởng Tài chính

11

Hòa Bình

12

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Sơn La

13

Bộ trưởng Công Thương

13

Lai Châu

14

Bộ trưởng Giao thông vận tải

14

Điện Biên

15

Bộ trưởng Xây dựng

15

Thành phố Hà Nội

16

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

16

Thành phố Hải Phòng

17

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

17

Quảng Ninh

18

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

18

Hải Dương

19

Bộ trưởng Y tế

19

Hưng Yên

20

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Vĩnh Phúc

21

Bộ trưởng Nội vụ

21

Bắc Ninh

22

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội

22

Hà Nam

23

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

23

Nam Định

24

Tổng Thanh tra Chính phủ

24

Ninh Bình

25

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

25

Thái Bình

26

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

26

Thanh Hóa

27

Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

27

Nghệ An

28

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

28

Hà Tĩnh

29

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29

Quảng Bình

30

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

30

Quảng Trị

31

Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam

31

Thừa Thiên Huế

32

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

32

Thành phố Đà Nẵng

33

Tổng Kiểm toán Nhà nước

33

Quảng Nam

34

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

34

Quảng Ngãi

35

Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

35

Bình Định

36

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

36

Phú Yên

37

Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

37

Khánh Hòa

38

Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam

38

Ninh Thuận

39

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

39

Bình Thuận

40

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

40

Đắk Lắk

41

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

41

Đắk Nông

42

Giám đốc Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

42

Gia Lai

43

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

43

Kon Tum

44

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

44

Lâm Đồng

45

Giám đốc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

45

Thành phố Hồ Chí Minh

46

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

46

Đồng Nai

47

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

47

Bình Dương

48

Bình Phước

49

Tây Ninh

50

Bà Rịa Vũng Tàu

51

Long An

52

Tiền Giang

53

Bến Tre

54

Trà Vinh

55

Vĩnh Long

56

Thành phố Cần Thơ

57

Hậu Giang

58

Sóc Trăng

59

An Giang

60

Đồng Tháp

61

Kiên Giang

62

Bạc Liêu

63

Cà Mau[1] Bao gồm: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Chính phủ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Khánh Hòa; Đắk Lắk.

[2] Bao gồm: Hà Giang; Tuyên Quang; Cao Bằng; Lạng Sơn; Lào Cai; Thái Nguyên; Phú Thọ; Bắc Giang; Hòa Bình; Sơn La; Điện Biên; Thành phố Hà Nội; Hải Dương; Hưng Yên; Vĩnh Phúc; Hà Nam; Nam Định; Thanh Hóa; Quảng Bình; Quảng Trị; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Đắk Lắk; Gia Lai; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Phước; Bến Tre; Trà Vinh; Vĩnh Long; Thành phố Cần Thơ; Đồng Tháp; Kiên Giang; Bạc Liêu; Cà Mau.

[3] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 06/CĐ-BKHĐT ngày 14/08/2023 về đôn đốc Báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!