Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND về tăng cường thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 17/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Tấn Khổng
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, DUY TU, SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của tỉnh và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân, mạng lưới giao thông nông thôn trong toàn tỉnh đã không ngừng được đầu tư nâng cấp, tạo nên sự chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, qua thời gian khai thác sử dụng, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu xuống cấp, nền và mặt một số tuyến đường nông thôn bị lún sụp, bong tróc... Điều này không những gây ảnh hưởng không tốt đến việc lưu thông và vận chuyển của nhân dân mà còn không phát huy được tính hiệu quả lâu dài của công trình, nhất là khi các công trình này được đầu tư xây dựng đều có sự tham gia đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn theo quy hoạch được duyệt và việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn cũng chưa được thực hiện nghiêm túc.

Nhằm tăng cường quản lý đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác duy tu, sửa chữa và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn của các huyện, thị theo chương trình đã tập huấn “Sổ tay bảo dưỡng đường giao thông nông thôn” của Bộ Giao thông vận tải do tổ chức SEACAP tài trợ;

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng cũng như việc triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn của các huyện, thị.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị:

a) Tăng cường thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn trên địa bàn thuộc sự quản lý:

- Trong từng năm, phải xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn hợp lý cho công tác duy tu, sửa chữa cầu đường nông thôn để duy trì khả năng khai thác lâu dài của công trình;

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội Quản lý công trình giao thông và đô thị trực thuộc Phòng Hạ tầng kinh tế các huyện và Phòng Quản lý đô thị;

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đối với các công trình giao thông nông thôn được phân cấp quản lý. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các công trình giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng qua sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước.

b) Nghiêm túc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải đã được duyệt. Trường hợp khó khăn thì phải xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện.

c) Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

d) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc để xảy ra các tình trạng: xây dựng công trình không đúng quy hoạch được duyệt mà không có ý kiến của cơ quan thẩm quyền; vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông gây tác động tiêu cực đến xã hội.

e) Báo cáo định kỳ sáu tháng và tổng kết năm việc triển khai thực hiện công tác xây dựng và duy tu, sửa chữa giao thông nông thôn về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo.

3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn được phân cấp quản lý, trong đó phải chú ý đến các công trình giao thông nông thôn do các tổ chức, cá nhân từ thiện tài trợ;

- Áp dụng hiệu quả chương trình đã tập huấn cho cán bộ cấp xã “Sổ tay bảo dưỡng đường giao thông nông thôn” của Bộ Giao thông vận tải do tổ chức SEACAP tài trợ, được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện trong năm 2005 và hội thảo hướng dẫn công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng cầu treo của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre vào công tác duy tu, sửa chữa cầu đường nông thôn;

- Tuân thủ theo quy hoạch khi tiến hành lựa chọn vị trí và quy mô xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các công trình được đầu tư xây dựng qua vận động đóng góp của nhân dân hay của các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng cũng như thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cầu đường nông thôn tại địa phương mình;

- Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, thị về tình hình thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cầu đường nông thôn do địa phương mình đảm nhận.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này bổ sung Chỉ thị số 18/2002/CT-UB ngày 11 tháng 10 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường bộ và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2007/CT-UBND ngày 05/07/2007 về tăng cường thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91