Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phạm Phước
Ngày ban hành: 31/12/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/CT-UB

Đồng Hới, ngày 31 tháng 12 năm 1996

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH QUY HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TẠI THỊ XÃ, CÁC THỊ TRẤN, THỊ TỨ TRONG TỈNH

Trong những năm qua, công tác lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch (kể cả quy hoạch mới và cải tạo mở rộng) và lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết cho các đô thị trong tỉnh bước đầu đã được thực hiện, các quy hoạch được duyệt đã trở thành công cụ pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị.

Tuy vậy, còn thiếu kế hoạch định hướng cụ thể cho việc lập và tổ chức thực hiện các quy định nói trên nên dẫn đến có một số tồn tại thiếu sót:

- Về quy mô lập quy hoạch có nơi cần thì chưa được làm, có nơi làm quá kỹ không phù hợp khả năng Kinh tế - Xã hội, dẫn đến một số quy hoạch kém hiệu quả thực tiễn.

- Về mức độ lập quy hoạch không được thực hiện dựa trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế quy hoạch được duyệt, nên quy hoạch được thiết kế quá cầu toàn, vừa tốn kém vừa không đáp ứng nhu cầu cụ thể.

- Về tiến độ thiết kế quy hoạch chậm – như quy hoạch Thanh Hà, Đá Nhảy, quy hoạch hai phường Đồng Phú và Hải Thành. Các địa phương (là chủ quy hoạch) không bám sát được tiến độ lập quy hoạch nên tình trạng kéo dài thời hạn lập đồ án thiết kế phổ biến; khi duyệt xong quy hoạch thì có nơi đã khác nhiều với sự phát triển.

- Các ngành tham gia trước lúc thẩm định để xét duyệt không kỹ, còn nặng về hình thức, đặc biệt đối với các đô thị chỉnh trang, nên nhiều quy hoạch tốn kém trên hàng chục triệu đồng nhưng chỉ được vài ba năm đã phải điều chỉnh.

- Nhiều dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị không được chuẩn bị nên nhiều nơi đất đô thị chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản (san nền, xoi đường nội thị, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng) vẫn đưa vào xây dựng là trái với quy định tại Điều 26, Nghị định 88/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về “quản lý và sử dụng đất đô thị”; gây khó khăn cho quá trình quản lý, xây dựng kiến trúc thượng tầng.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tất cả các loại đồ án quy hoạch xây dựng đô thị (bao gồm quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết) chỉ được tiến hành lập dựa trên “Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch” của UBND tỉnh, có Sở Xây dựng xác nhận, trình. Nội dung lập và xét duyệt quy hoạch đó phải chấp hành quyết định 1082/QĐ – UB ngày 29/11/1995 của UBND tỉnh “ban hành quy định lập và xét duyệt hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại thị xã, thị trấn, thị tứ trong tỉnh”.

2. UBND thị xã, các huyện, thị trấn trước khi ký hợp đồng thiết kế quy hoạch, Sở Xây dựng thỏa thuận về mức độ, quy mô, thời hạn hoàn thành theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt để cùng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và tổ chức thông qua, nhằm thực hiện tốt cho UBND tỉnh phê duyệt và ban hành kịp thời.

3. Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt và công bố, giao cho Sở Xây dựng lập các kế hoạch về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị cần thiết trước mắt, cùng Sở Kế hoạch và đầu tư đưa vào kế hoạch xây dựng cơ bản những công trình lớn, các công trình nhỏ do UBND thị xã, các huyện, thị trấn, các phường tổ chức thực hiện.

4. Giao cho UBND thị xã, các huyện các ban quản lý dự án quy hoạch hạ tầng để chủ động trong việc cắm mốc lộ giới, xoi đường, huy động mọi nguồn vốn có trong nhân dân nhằm nhanh chóng biến quy hoạch được duyệt thành thực tế xây dựng đô thị của địa phương mình.

5. Các Sở Xây dựng, Địa chính, Giao thông vận tải, Điện lực có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp tài liệu và chỉ đạo các địa phương thực hiện quy hoạch.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các địa phương, các ngành và đoàn thể triển khai phổ biến và tổ chức thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm tập hợp tình hình và báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Các ban ngành cấp tỉnh;
- Các huyện, thị xã, thị trấn, phường xã nội thị;
- TV Tỉnh ủy; (b/c)
- Cty tư vấn thiết kế XD;
- Lưu VP, UB.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phạm Phước

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 57/CT-UB ngày 31/12/1996 lập kế hoạch quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị tại thị xã, thị trấn, thị tứ trong tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96