Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/1998/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thành Long
Ngày ban hành: 28/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/1998/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/1998/TTLT-KHĐT-TP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1998 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ BỘ TƯ PHÁP

Ngày 10 tháng 7 năm 1998, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp có Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-KHĐT-TP hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty. Để thực hiện tốt Thông tư, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình hình thành pháp nhân sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao nguồn thu cho ngân sách, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiệt tốt những nội dung cụ thể sau đây :

1. Về việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp :

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cần hướng dẫn chi tiết các thủ tục cho nhà đầu tư để có thể thực hiện cùng một lúc việc cấp phép thành lập và việc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. Trừ các trường hợp luật định phải xin phép Thủ tướng hoặc có sự thỏa thuận của các Bộ, ngành Trung ương, thời gian cấp phép thành lập và đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp không quá 12 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian xử lý tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố không quá 6 ngày).

1.2. Khi tiến hành xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cấp phép thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ tham khảo ý kiến các sở - đối với các ngành kinh doanh có điều kiện trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thấy cần thiết phải tham khảo.

1.3. Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, nếu nhà đầu tư chưa có đủ giấy tờ hợp pháp về địa điểm đặt trụ sở, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép được sử dụng một trong các thủ tục sau đây để thay thế :

+ Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Giấy cấp nhà do cấp có thẩm quyền của Quân đội cấp cho quân nhân (trong khi chờ cơ quan Quân đội làm thủ tục về sở hữu nhà cho quân nhân).

+ Giấy xác nhận không tranh chấp sở hữu của Ủy ban nhân dân phường, xã đối với nhà xây dựng từ ngày 5/7/1994 trở về trước ở các quận mới thành lập và các huyện.

1.4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp thành phố nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ hủy bỏ quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp. Trong khi chưa được Chính phủ chấp thuận, nhà đầu tư xin phép thành lập doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-KHĐT-TP.

1.5 Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu thuộc ngành kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp có trách nhiệm đến các sở ngành làm thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, chậm nhất 7 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gởi một bản sao đăng ký kinh doanh đến các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

1.6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là thủ tục pháp lý hoàn chỉnh để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh. Từ nay chấm dứt việc các sở ngành tự qui định thêm các thủ tục ngoài chỉ thị này.

2. Về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh :

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố khẩn trương hoàn thành đề án nghiên cứu quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quyết định số 3816/QĐ-UB-NC ngày 20/8/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2. Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho :

+ Cục Trưởng Cục Thuế thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thông qua quản lý thuế. Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế này.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm hành chính của doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố việc thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh và giải thể doanh nghiệp.

Các sở ngành, quận huyện cần nghiêm túc thực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở ngành, quận huyện cần báo cáo ngay về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để có biện pháp xử lý và giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận :
- TTTU - TT/HĐND.TP
- TT/UBND.TP
- Giám đốc các Sở Ngành TP
- Chủ tịch UBND các quận, huyện
- Ban KT/TU
- VPUB : CPVP, Các tổ
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 38/1998/CT-UB-KT ngày 28/10/1998 thực hiện Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-KHĐT-TP hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.236

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!