Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/CT-UB-QLĐT năm 1994 về việc giải quyết chuẩn bị mặt bằng xây dựng đối với các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố thuận địa điểm xây dựng hoặc Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư cấp giấy phép đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/CT-UB-QLĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 25/06/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 25/CT-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 6 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG HOẶC ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ.

Để tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng đối với các công trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận về địa điểm xây dựng hoặc được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư cấp giấy phép đầu tư (đối với công trình liên doanh nước ngoài hoặc do nước ngoài đầu tư 100% vốn) Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho các chủ đầu tư được quan hệ với các ngành chức năng để thực hiện đồng thời các việc sau đây :

1- Thực hiện việc đền bù trong phạm vi diện tích đất đã được xác định trong giấy phép.

2- Được phép san lấp mặt bằng phù hợp với công trình sẽ xây dựng.

3- Lắp đặt các hệ thống cấp nước, thoát nước và cung cấp điện.

4- Tập kết vật tư, thiết bị để phục vụ cho yêu cầu xây dựng.

5- Xây dựng các lán trại tạm thời bằng vật liệu tháo lắp để sử dụng trong thời gian xây dựng công trình.

6- Tiến hành lập thủ tục cấp đất theo qui định.

7- Xây dựng tường rào trong trường hợp đã được cấp đất, đang làm thủ tục xây dựng (có giấy thỏa thuận của Kiến trúc sư trưởng thành phố).

Kiến trúc sư trưởng thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố thực hiện chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/CT-UB-QLĐT năm 1994 về việc giải quyết chuẩn bị mặt bằng xây dựng đối với các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân thành phố thuận địa điểm xây dựng hoặc Ủy ban nhà nước về hợp tác đầu tư cấp giấy phép đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91