Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2000/CT-UB-DA triển khai thực hiện công tác giám định đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/2000/CT-UB-DA Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 16/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2000/CT-UB-DA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để thực hiện công tác giám định đầu tư theo Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 về công tác giám định đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố  Hồ Chí Minh chỉ thị như sau :

1- Về chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo, thời điểm báo cáo, cơ quan nhận báo cáo :

1.1- Chế độ báo cáo, biểu mẫu báo cáo : Chủ đầu tư các dự án nhóm B, C có quyết định đầu tư từ ngày 01/01/2000, các cơ quan Trung ương có dự án đầu tư trên địa bàn  thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp báo cáo định kỳ theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về giám định đầu tư. Riêng đối với các dự án nhóm B, C do Ủy ban nhân dân thành phố  và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phê duyệt thì chủ đầu tư không phải nộp báo cáo theo biểu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BKH.

1.2- Thời điểm báo cáo :

+ Báo cáo tháng gởi trước ngày 25 hàng tháng.

+ Báo cáo quý gởi trước ngày 25 của tháng cuối quý.

+ Báo cáo 6 tháng gởi trước ngày 25 của tháng cuối của quý 2.

+ Báo cáo hàng năm gởi trước ngày 25 tháng 12.

1.3- Cơ quan nhận báo cáo :

+ Đối với các cơ quan Trung ương có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố : báo cáo giám định đầu tư phải gởi cho Ủy ban nhân dân thành phố  và đồng gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

+ Đối với các dự án nhóm B, C : báo cáo giám định đầu tư phải gởi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 01 bản, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố 01 bản và cơ quan cấp phát vốn 01 bản.

2- Tổ chức thực hiện :

2.1- Các cơ quan cấp phát vốn (Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố  Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính tín dụng) chịu trách nhiệm giám định quá trình giải ngân các dự án đầu tư do mình cấp phát, phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư và đề xuất các kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Báo cáo định kỳ được gởi về cho Ủy ban nhân dân thành phố  và đồng gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

2.2- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc giám định đầu tư ; lập các báo cáo theo định kỳ để gởi Ủy ban nhân dân thành phố  ; dự thảo báo cáo để Ủy ban nhân dân thành phố  gởi Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư  theo quy định.

2.3- Ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố quyết định việc thành lập tổ công tác bao gồm các cơ quan có liên quan để tổ chức giám định theo chuyên đề. Trước mắt, tổ công tác sẽ thí điểm chọn 01 dự án trọng điểm, 01 dự án vay vốn tín dụng ưu đãi, 01 dự án vay vốn của các tổ chức tín dụng theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư, 01 dự án xây dựng cầu do Sở Giao thông công chánh thành phố làm chủ đầu tư để tổ chức giám định, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi để tổ chức giám định các dự án đầu tư do 2 quận-huyện này quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng phải báo cáo thường xuyên tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất các biện pháp cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố  chỉ đạo, giải quyết kịp thời.-

 

Nơi nhận :
- Thường trực TU
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Giám đốc các Sở, Ngành TP
- Các cơ quan TW có liên quan
- Tổng Công ty TP
- CT UBND các Quận Huyện
- Ban Kinh tế Thành ủy
- VPUB : CPVP, các Tổ
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/2000/CT-UB-DA triển khai thực hiện công tác giám định đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.835

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53