Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 30/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/CT-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NĂM 1998

Năm 1997 UBND thành phố đã có chỉ thị số 08/CT-UB ngày 1/4/1997 về việc đẩy mạnh đầu tư cho các doanh nghiệp địa phương Hà nội bằng nguồn vốn tín dụng ưu đaĩ của Nhà nước.

Thực hiện quyết định số 52/1998/QĐ-TTg ngày 3/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998.

UBND thành phố Hà nội yêu cầu giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc mình quản lý một số việc sau:

1. Coi trọng chỉ đạo công tác đầu tư (kể cả đầu tư chiều sâu và đầu tư mới) nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá của Thủ đô Hà nội.

2. Quan tâm chỉ đạo lập dự án đầu tư, đặc biệt lưu ý đến hiệu quả đầu tư của dự án. Giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận huyện xem xét dự án kỹ lưỡng trước khi trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Các dự án xin trình duyệt phải bảo đảm.

- Điều tra kỹ, đánh giá và xác định thị trường tiêu thụ.

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trung thực. Tổng nợ trong đó có (lãi, lỗ, nợ quá hạn, tổng vốn hiện có)

- Lựa chọn công nghệ và thiết bị đảm bảo tính cạnh tranh cao của sản phẩm.

- Tính toán đầy đủ các yếu tố "Đầu vào" và "Đầu ra" của sản phẩm bảo đảm khả năng hoàn trả vốn.

- Có biện pháp xem xét đánh giá dự án của thủ trưởng cơ quan cấp trên (chỉ có cấp trên) trực tiếp của doanh nghiệp làm chủ đầu tư và phải ghi rõ: "chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của dự án".

3. Các chủ đầu tư dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nội dụng của dự án, quản lý sử dụng vốn vay hiệu quả, hoàn trả vốn vay đúng thời hạn.

Do tính chất và yêu cầu của từng dự án, UBND thành phố mời các đồng chí lãnh đạo sở ngành hữu quan tham gia tư vấn thẩm định dự án đầu tư, cần nâng cao trách nhiệm trong việc nhận xét đánh giá dự án giúp UBND thành phố có quyết định phê duyệt các dự án đảm bảo khả thi và hiệu quả đồng chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện đầu tư và vận hành khai thác dự án sau đầu tư.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP
- Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố.
- Chủ tịch UBND các quận, huyện
- Lưu

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UB về thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư ngày 30/03/1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.609

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!