Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2018 về tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 12/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và hoạt động đầu tư, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động đầu tư còn bộc lộ nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương còn thiếu chặt chẽ; quy hoạch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; chậm được điều chỉnh, thiếu thống nhất giữa các quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do nhà đầu tư, doanh nghiệp phải tự thỏa thuận với các hộ dân, thủ tục đất đai phức tạp, mất nhiều thời gian; công tác bảo vệ môi trường, giám sát thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số dự án, làng nghề và tình trạng chậm triển khai thực hiện dự án còn nhiều, gây bức xúc trong dư luận xã hội đã ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước; tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận tất cả các dự án đầu tư. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương phải trực tiếp thường xuyên kiểm tra trên thực địa đối với toàn bộ các dự án đầu tư hoạt động trên địa bàn, đặc biệt các dự án đầu tư mới, dự án điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng, chia tách. Đảm bảo việc tiếp nhận dự án phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đúng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành và quy hoạch khác có liên quan.

- Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhà đầu tư đề nghị chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng tài sản đầu tư trên đất đã được cho thuê đất, giao đất nhưng không triển khai hoặc không hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đăng ký xin đầu tư dự án để chuyển nhượng trục lợi. Đối với nhà đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng tài sản trên địa bàn tỉnh, nếu tiếp tục có đề xuất dự án mới thì không khuyến khích tiếp nhận đầu tư nhằm hạn chế việc lợi dụng sự thông thoáng của Luật Đầu tư để chuyển giá trục lợi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên rà soát các dự án chậm tiến độ triển khai, để đất hoang hóa, vi phạm quy định hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện, báo cáo UBND tỉnh 6 tháng một lần để xem xét, cương quyết kiến nghị thu hồi dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch, biện pháp chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm, đúng các chính sách về đất đai trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng nhiều diện tích đất nhưng chậm triển khai, hoạt động kém hiệu quả, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh lãng phí tài nguyên, đảm bảo phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường; điều kiện cần và đủ để cấp phép xả thải, quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm trước khi được phép xả thải ra môi trường; đề xuất hình thức, mức xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tham mưu cương quyết thu hồi đất đối với dự án sử dụng đất sai mục đích (nhất là xây dựng nhà ở trên đất dự án…), không đưa dự án vào sử dụng, vi phạm pháp luật đất đai; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố quy hoạch các khu đất có vị trí thuận lợi, có giá trị thương mại cao thuộc diện thu hồi vào danh mục đấu thầu để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện cơ chế định giá đất, tài nguyên khoáng sản khách quan, minh bạch, sát với thị trường; tính đúng, tính đủ, mở rộng thành phần định giá đất, thực hiện chủ yếu hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm phù hợp với tình hình, tính chất mục đích sử dụng đất, tránh thất thoát cho ngân sách.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp kinh tế thị trường, thực tế của từng địa phương, cơ sở, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tham mưu biện pháp kiểm soát chặt chẽ khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai.

- Cùng UBND các huyện, thành phố hoàn thiện bộ máy, cơ chế hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực quản lý, khai thác quỹ đất “sạch”; thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn, cổ phần hóa, đất công cộng chưa sử dụng. Xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê, cho mượn, giao đất trái pháp luật…

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai trong việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng các công trình trên đất trái pháp luật… Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn các tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

- Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh của người dân liên quan đến đất đai; không để khiếu kiện vượt cấp, kéo dài đông người về trung ương và tỉnh, gây mất trật tự, an toàn xã hội; đây là nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ công chức, cơ quan.

- Yêu cầu chủ đầu tư các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khuôn viên dự án, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ việc xả thải và chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

3. Sở Xây dựng: Có trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định nội dung, có quan điểm, chính kiến rõ ràng, đầy đủ các dự án đầu tư thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý chuyên ngành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

4. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí để ứng vốn giải phóng mặt bằng cho các dự án khi Nhà nước thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về lao động; thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, trong đó tập trung vào việc thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động khu công nghiệp, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI, quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân; chú trọng thông tin, tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người lao động về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, có ý kiến cụ thể trong việc thẩm định về dây chuyền công nghệ, thiết bị sản xuất của dự án nhằm ngăn chặn, loại bỏ các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe con người.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp.

9. Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, nhất là dự án chậm triển khai, nợ đọng thuế, trốn thuế, chuyển giá và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai kéo dài; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp xử lý, phòng ngừa, hạn chế tình trạng này.

10. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch các khu công nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp; chỉ tiếp nhận dự án khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ v.v.

11. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hưng Yên: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn hệ thống, không để nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ lưu thông tiền mặt, ngoại hối liên quan đến chuyển vốn, lợi nhuận doanh nghiệp; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, ATM tại các khu công nghiệp, khu tập trung đông công nhân.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo công đoàn cơ sở có đủ năng lực giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện hiệu quả việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tình hình an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI.

- Phối hợp với chủ sử dụng lao động và các ngành chức năng xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

13. Công an tỉnh:

- Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh kinh tế; phối hợp với các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thẩm định các dự án nhạy cảm về an ninh, quốc phòng. Thường xuyên rà soát, đánh giá các doanh nghiệp có dấu hiệu đầu tư chui, núp bóng dưới các hình thức đầu tư khác nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp vi phạm về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xuất nhập cảnh, lao động nước ngoài; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm…đảm bảo an ninh, an toàn các khu công nghiệp, an ninh công nhân; tham mưu, giải quyết các vụ việc nhạy cảm, phức tạp về an ninh nông thôn, đình công, lãn công, biểu tình, gây rối trật tự, không để hình thành “điểm nóng”, khiếu kiện vượt cấp kéo dài gây mất an ninh trật tự.

14. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch để xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, củng cố quốc phòng tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI.

15. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để tổng hợp kịp thời những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng… phản ánh, kịp thời tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, kịp thời giải quyết hiệu quả. Chủ trì xây dựng, đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền về vai trò, nêu cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

16. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cấp xã:

- Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển và đảm bảo an ninh trật tự đối với các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, doanh nghiệp FDI. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng nhằm

nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự đối với các doanh nghiệp.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm đến chế độ, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; xây dựng, củng cố hệ thống công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm từ cơ sở những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, tranh chấp lao động, đình công, không để phức tạp kéo dài, trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

- Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả tại doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp với phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-CTUBND ngày 10/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư gắn với việc thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 71/KH-UBND ngày 14/6/2018 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên năm 2018; số 82/KH-UBND ngày 09/7/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; không được đặt ra các rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Kịp thời đề xuất, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trong quá trình thẩm định, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư cần thực hiện tốt nội dung sau:

+ Tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Luật Đầu tư; phải thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ để tiếp nhận các dự án đầu tư vào thuê lại đất sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm Thông báo số 1188-TB/TU ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm tiếp nhận triển khai dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017.

+ Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thiết bị mới, công nghiệp phụ trợ, đầu tư Logistics v.v… thân thiện với môi trường và giải quyết nhiều lao động.

- Thường xuyên rà soát, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện các dự án vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, thuế, phòng, chống cháy, nổ v.v; phối hợp ngay với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Thanh tra để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

- Xử lý nghiêm người đứng đầu UBND cấp xã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì về công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, là một nhiệm vụ và nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình đầu tư. Do vậy phải đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Khắc phục tình trạng khoán trắng cho nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã phải rà soát tất cả các hợp đồng cho tổ chức, cá nhân thuê đất công ích, thầu ao, hồ thuộc địa bàn quản lý; trường hợp cho thuê, thầu không đúng quy định thì phải hủy bỏ, thanh lý hợp đồng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo để người dân địa phương xả thải nước sinh hoạt ra ao, hồ được bình thường, nhằm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự địa phương cơ sở.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã phải nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2018 về tăng cường công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77