Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 05 năm 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 28/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016 VÀ 05 NĂM 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt năm 2015 đạt kết quả tốt, tỷ lệ giải ngân đạt 96,4% kế hoạch vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố.

Bên cạnh những mặt làm được, còn có những mặt tồn tại, hạn chế như: chất lượng tư vấn chưa cao, nhiều chủ đầu tư chưa đảm bảo năng lực, một số dự án đề xuất chủ trương chưa phù hợp với quy hoạch ngành đã phê duyệt hoặc chưa có trong quy hoạch ngành, đề án, chương trình, dẫn đến việc triển khai đầu tư xây dựng công trình gặp khó khăn về mặt trình tự, thủ tục,… làm chậm tiến độ thực hiện, kéo dài thời gian, gây lãng phí.

Nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại yếu kém trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố được giao chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác sau:

a) Chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong trường hợp để xảy ra nợ đọng, phân bổ vốn không đúng quy định, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư khi không cân đối được nguồn vốn thực hiện.

c) Thường xuyên rà soát, bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, thực hiện đề xuất chủ trương, thẩm định chủ trương đầu tư. Trường hợp cần thiết, thì đề xuất cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch các dự án đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.

d) Rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư hợp lý các dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, tránh trường hợp đề nghị ghi vốn để khởi công mới nhiều dự án tập trung vào 02 năm 2016-2017, gây áp lực lớn ngân sách thành phố về khả năng cân đối vốn, dẫn đến dự án đã được quyết định đầu tư nhưng không có vốn để bố trí triển khai. Trường hợp chưa thật sự cần thiết thì đề xuất chuyển sang giai đoạn trung hạn sau (sau năm 2020) sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

đ) Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, quyết toán công trình hoàn thành đúng thời gian quy định.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA) tăng cường kiểm tra, giám sát công trình, tiết kiệm trong đầu tư, sử dụng vốn kết dư đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu thuộc khối văn hóa - xã hội.

3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 05 năm 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


230
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33