Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Bưu điện Người ký: Chu Tam Thức, Phạm Niên
Ngày ban hành: 29/03/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-TT/LB

Hà nội , ngày 29 tháng 3 năm 1984

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 16-TT/LB NGÀY 29-3-1984 HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH NỘP 10% LỢI NHUẬN CỦA NGÀNH BƯU ĐIỆN CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 138-HĐBT NGÀY 19-11-1983 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thi hành Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19-11-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp ngân sách cho địa phương, liên Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện hướng dẫn cụ thể cách tính và nộp 10% về trích nộp lợi nhuận của các bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và trung tâm trực thuộc trung ương cho ngân sách địa phương như sau:

1. Để có căn cứ giao chỉ tiêu cho các bưu điện tỉnh, thành phố, đặc khu và trung tâm nộp 10% lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương và có cơ sở để kiểm tra, quản lý các cơ quan tài chính địa phương đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu điện, hàng năm các Sở Tài chính phải phối hợp với các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm xác định mức lợi nhuận phải nộp ngân sách.

Định mức lợi nhuận phải nộp ngân sách địa phương của các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm được tính trên cơ sở 10% số lợi nhuận phải nộp ngân sách Nhà nước của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu điện. Cụ thể là tổng số lợi nhuận của các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm nộp vào ngân sách địa phương phải bằng 10% chỉ tiêu lợi nhuận phải nộp ngân sách nhà nước hàng năm do Hội đồng Bộ trưởng giao cho tổng cục bưu điện (phần kinh doanh dịch vụ bưu điện). Công thức tính như sau:

 

 

 

Lợi nhuận kế hoạch phải nộp ngân sách địa

 

Tổng số lợi nhuận kế hoạch phải nộp ngân sách Nhà nước của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu điện

 

 

 

 

 

Chi phí sản xuất theo kế hoạch của

 

 

phương của các

=

 

x

bưu điện tỉnh,

x

10%

bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm

 

Tổng chi phí sản xuất (giá thành) kế hoạch của toàn khối kinh doanh dịch vụ bưu điện

 

thành phố và trung tâm

 

 

Căn cứ vào nguyên tắc này hàng năm (vào đầu năm kế hoạch), liên Bộ Tài chính - Tổng cục Bưu điện sẽ thông báo cho các sở tài chính và bưu điện các tỉnh, thành phố số lợi nhuận về kinh doanh dịch vụ bưu điện phải nộp vào ngân sách địa phương của các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm đã được thống nhất giữa Bộ Tài chính với Tổng cục Bưu điện.

2. Căn cứ vào số lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương theo thông báo trên, hàng quý các bưu điện tỉnh, thành phố và trung tâm trích từ tài khoản tiền gửi của mình mở tại ngân hàng nộp vào ngân sách địa phương và được trừ vào số thu phải nộp về Tổng cục Bưu điện (đối với những nơi có bội thu), hoặc được cộng vào số bội chi (đối với những nơi có bội chi) khi quyết toán với Tổng cục.

Để các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm nộp được đầy đủ và kịp thời số lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương, đối với những nơi có bội chi, thì khi cấp kinh phí điều hoà, Tổng cục Bưu điện sẽ cấp gồm cả 10% số lợi nhuận phải nộp ngân sách địa phương.

Tổng cục bưu điện được hạch toán khoản trích lợi nhuận phải nộp vào ngân sách địa phương này chung vào chỉ tiêu nộp lợi nhuận. Kế toán khoản trích nộp lợi nhuận vào ngân sách địa phương tiến hành như kế toán trích nộp lợi nhuận vào ngân sách trung ương. Trong các bảng tổng kết tài sản và báo biểu (lãi, lỗ và các khoản thanh toán với ngân sách) phải có thêm dòng chi tiết về trích nộp lợi nhuận vào ngân sách địa phương.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1984. Để tạo điều kiện cho các bưu điện tỉnh, thành phố trung tâm thực hiện được việc đóng góp vào ngân sách địa phương theo đúng tinh thần nghị quyết số 138-HĐBT liên bộ, đề nghị các đồng chí giám đốc sở tài chính và bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các qui định trong thông tư này ngay từ đầu năm 1984 và có biện pháp tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu điện tại địa phương. Đơn vị nào vi phạm sẽ bị phạt, trước khi xét duyệt khen thưởng và trích lập các quỹ xí nghiệp theo chế độ hiện hành.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở tài chính và các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm cần kịp thời phản ánh cho liên bộ biết để nghiên cứu có ý kiến giải quyết.

Chu Tam Thức

(Đã ký)

Phạm Niên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16-TT/LB ngày 29/03/1984 về việc trích nộp 10% lợi nhuận của các ngành bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138-HĐBT do Bộ Tài chinh- Tống cục bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.780

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84