Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2000/TT-BVHTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/TT-BVHTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 08/2000/TT-BVHTT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ Điều 58 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Văn hoá - Thông tin, đảm bảo quyền chủ động trong kinh doanh của các doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân, Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Thông tư này hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử.

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Trò chơi điện tử bao gồm:

1. Máy có cài sẵn nội dung trò chơi điện tử hoặc nội dung vui chơi giải trí khác bằng kỹ thuật điện tử;

2. Băng, đĩa, linh kiện có nội dung trò chơi điện tử;

3. Đầu máy, thiết bị phát trò chơi điện tử.

4. Máy tính, mạng máy tính có nội dung trò chơi điện tử.

Điều 2.

Đối tượng hoạt động trò chơi điện tử bao gồm:

1. Hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử;

2. Doanh nghiệp, công ty có đăng ký kinh doanh các ngành nghề khác kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử;

3. Doanh nghiệp, công ty chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử;

4. Tổ chức là đơn vị sự nghiệp có thu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử;

5. Cá nhân, tổ chức sử dụng trò chơi điện tử không nhằm mục đích kinh doanh;

6. Đối tượng quy định tại khoản 2 và 3 Điều này bao gồm cả hợp đồng hợp tác kinh doanh và liên doanh với nước ngoài.

Điều 3.

Cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được phép sử dụng máy hoặc băng, đĩa có nội dung vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần phát triển thể chất, nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho con người.

Điều 4.

Nghiêm cấm các hành vi sau:

1. Tổ chức trò chơi điện tử, sản xuất, xuất nhập khẩu máy, thiết bị, băng, đĩa, linh kiện trò chơi điện tử, đưa vào máy tính hoặc mạng máy tính trò chơi điện tử có nội dung:

a/ Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b/ Kích động bạo lực, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô, đồi truỵ, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam;

c/ Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của công dân;

2. Tổ chức trò chơi điện tử có giải thưởng bằng tiền hoặc mang tính chất đánh bạc.

3. Kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử ở địa điểm cách cổng ra vào của các trường học (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học) dưới 200m, không phân biệt trường đó thuộc địa phương nào.

II- ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KINH DOANH

Điều 5.

Điều kiện kinh doanh.

Đối tượng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử quy định tại Thông tư này phải có các điều kiện sau:

1. Địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình đảm bảo vệ sinh, mùa hè phải thoáng, mùa đông phải ấm; không gây cản trở trật tự an toàn giao thông;

2. Thiết bị đảm bảo thẩm mỹ lành mạnh; đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật: Âm thanh rõ, mầu sắc đẹp, hình ảnh nét;

3. Đối tượng là cá nhân phải tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 9 Luật Doanh nghiệp;

4. Đối tượng muốn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài để kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử phải có vốn, luận chứng kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật về hợp tác đầu tư với nước ngoài.

Điều 6.

Thủ tục đăng ký kinh doanh:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối tượng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Thông tư này đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đối với đối tượng muốn hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử (bao gồm cả đối tượng chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử và đối tượng kinh doanh ngành nghề khác có kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử) mà thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có văn bản thẩm định của Sở Văn hoá - Thông tin. Văn bản thẩm định của Sở Văn hoá - Thông tin đồng thời gửi Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Kế hoạch) để báo cáo.

4. Đối với đối tượng muốn hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử (bao gồm cả đối tượng chuyên kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử và đối tượng kinh doanh ngành nghề khác có kinh doanh thêm dịch vụ trò chơi điện tử) mà thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch - Đầu tư phải có văn bản thẩm định của Bộ Văn hoá - Thông tin.

5. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này khi kinh doanh phải đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương.

III. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

Điều 7.

Sau khi được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, các đối tượng được phép kinh doanh; đối với đối tượng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nước ngoài khi hoạt động phải gửi văn bản đăng ký với Sở Văn hoá - Thông tin sở tại. Văn bản đăng ký phải ghi rõ số giấy phép đầu tư, ngày cấp giấy phép, cơ quan cấp, trụ sở của đơn vị, số điện thoại, địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử và phải thực hiện những quy định có liên quan tại Thông tư này.

Điều 8.

Tổ chức, cá nhân sử dụng hoặc kinh doanh trò chơi điện tử phải chịu trách nhiệm về nội dung, không được vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Thông tư này; Các điểm kinh doanh dịch vụ không được hoạt động quá 12 giờ đêm.

Trường hợp không tự xác định được nội dung thuộc quy định cấm hay không cấm, cá nhân, tổ chức sử dụng trò chơi điện tử phải đề nghị Sở Văn hoá - Thông tin sở tại thẩm định để xác định và phải nộp lệ phí thẩm định. Sở Văn hoá - Thông tin phải có dấu hiệu để xác định băng, đĩa, linh kiện đã được Sở thẩm định và cho phép phổ biến.

Điều 9.

1. Việc đưa nội dung trò chơi điện tử vào mạng máy tính phải được phép của Bộ Văn hoá - Thông tin theo quy định hiện hành.

2. Các đối tượng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử nhập khẩu máy đã cài đặt nội dung trò chơi điện tử, băng đĩa, linh kiện có nội dung trò chơi điện tử phải được phép của Sở Văn hoá - Thông tin.

Các Sở Văn hoá - Thông tin tổ chức việc dán tem hoặc ký hiệu trên các máy có cài đặt sẵn nội dung đã được Sở cho phép sử dụng .

IV- KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10.

1. Đối tượng hoạt động trò chơi điện tử vi phạm quy định tại Thông tư này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người có công phát hiện, tố cáo vi phạm hoặc có thành tích trong việc quản lý dịch vụ trò chơi điện tử được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2000 và thay thế Thông tư số 03/1998/TT-BVHTT ngày 22 tháng 6 năm 1998 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 12.

Các Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để thực hiện Thông tư này tại địa phương mình và thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Điều 13.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

 

Lưu Trần Tiêu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 08/2000/TT-BVHTT

Hanoi, April 28th, 2000

 

CIRCULAR

OF THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION No. 08/2000/TT-BVHTT DATED APRIL 28, 2000 GUIDING THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC GAMES

Pursuant to Article 58 of the Law on the promulgation of Legislative documents dated 12/11/1996;

Pursuant to Degree No. 81/CP dated 8/11/1993 by the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture and Information;

In order to reinforce the State management in term of Culture-Information, ensuring the right to be active in business of enterprises according to regulations in the Law on Enterprise so as to satisfy better and better the healthy entertainment needs of people, the Ministry of Culture and information promulgates this Circular guiding the management of electronic games.

I- GENERAL PROVISIONS

Article 1.

Electronic games include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Any tape, disc or component containing electronic games;

3. Any electronic game console.

4. Any computer, computer network containing electronic games.

Article 2.

Electronic game services providers include:

1. Individual business households specified in Decree No. 02/2000/ND-CP dated 3/2/2000 by the Government that provide game services;

2. Enterprises/companies having registered for trade in a sector with game service is an additional sector;

3. Enterprises/companies specialized in game services;

4. Organizations being public service providers doing trade in game services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Entities specified in clauses 2 and 3 of this Article, including contracts on trade cooperation and joint venture with foreign individuals/organizations.

Article 3.

Any individuals/organizations using  or providing game services shall use only recorders, tapes and discs with healthy entertainment contents, contributing in physical development, raising aesthetic awareness of people.

Article 4.

Every individual/organization is banned from:

1. Organizing electronic games; manufacturing, exporting or importing game recorders, tapes, discs or components; installing into computer electronic games with contents that:

a/ Opposing the Socialist Republic of Vietnam;

b/ Inciting violence, dividing ethnics and people of different countries, propagandizing reactionary thoughts or cultures, lewd or degenerate lifestyle, criminal actions, society’s vices and superstitions that destroying Vietnam’s habits and customs;

c/ Distorting history, denying revolutionary achievements, offending great people and national heroes; slandering, offending prestige of an organization, honor and dignity of a citizen;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Providing game services within 200 m from gates of schools (including nursery schools, elementary schools, middle schools, and high schools), regardless of region.

II-CONDITIONS AND PROCEDURES FOR PROVIDING GAME SERVICES

Article 5.

Conditions for providing game services.

Any entities wishing to provide game services specified in this Circular must satisfy the following conditions:

1. The location is within his/her lawful ownership or the right to enjoyment and is hygienic, ventilated in summer and warm in winter; and must not obstruct traffic order;

2. Equipment must have wholesome appearance; ensuring technical standards: clear voice, nice color, high-solution image;

3. Any individual providing game services must comply with regulations in clauses 5 and 6 Article 9 of the Law on Enterprise;

4. Any entities wishing to provide game services through a cooperation contract or joint venture with foreigners must have capital and economic and technical feasibility study reports according to law provisions on cooperation with foreigners.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Procedures for business registration:

1. Entities specified in clause 1 Article 2 of this Circular shall carry out business registration at a Business registration office affiliated to People’s Committee of district.

2. Entities specified in clauses 2 and 3 Article 2 of this Circular shall carry out business registration at the Business registration office in the Service of Planning and Investment.

3. Regarding entities wishing to provide game services through a cooperation contract or joint venture with foreigners (including entities specialized in game services and entities trading in a sector with game service provision is an additional sector) within the competence in issuing the investment license of a People’s Committee central-affiliated cities and provinces, such entities must obtain a written appraisal from the Services of Culture and Information. Such written appraisal from the Services of Culture and Information shall be concurrently sent to the Ministry of Culture and Information for reporting.

4. Regarding entities wishing to provide game services through a cooperation contract or joint venture with foreigners (including entities specialized in game services and entities trading in a sector with game service provision is an additional sector) within the competence in issuing the investment license of the Ministry of Planning and Investment, such entities must obtain a written appraisal from the Ministry of Culture and Information.

5. Any entities specified in clause 4 Article 2 of this Circular that provide game services must register for paying taxes with a local tax authority.

III. PROVISION OF GAME SERVICES

Article 7.

After obtaining the investment license or the Certificate of Business registration for providing game services, entities providing game services through a cooperation contract or joint venture with foreigners must send a written registration to the Services of Culture and Information of local area.  The written registration must contain the code number of the investment license, date of issue, place of issue, head office, phone number and business location and must comply with relevant regulations specified in this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any entities using or providing game services must be responsible for the contents and must not commit violations against regulations specified in Article 4 of this Circular; Gaming centers must not open after 12 p.m.

In case of confusion about whether the contents is permissible or not, any entities using game services must request the Service of Culture and Information of local area to conduct an appraisal for determination and must pay the fees for appraisal. The Services of Culture and Information must have a sign to mark that a tape/disc/component has been appraised and permitted by the Service of Culture and Information.

Article 9.

1. The installation of a game into a computer network must be carried out only after obtaining the permission from the Ministry of Culture and Information according to current regulations.

2. Any entities must provide game services that imports devices with installed games, tapes, discs or components containing games only after obtaining permission from the Service of Culture and Information.

The Services of Culture and Information are in charge of affixing stamps or signs on devices with permitted contents.

IV-CONSIDERATION OF AWARD AND ACTIONS AGAINST VIOLATIONS

Article 10.

1. Any entities using or providing game services that commit violations against regulations in this Circular, depending on the seriousness, shall be administratively sanctioned or liable to criminal prosecution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V- ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 11.

This Circular comes into effect from June 1, 2000 and replaces Circular No. 03/1998/TT-BVHTT dated June 22, 1998 by the Ministry of Culture and Information.

Article 12.

Services of Culture and Information are responsible for providing guidance on the implementation of this Circular in local area and handling violations intra vires.

Article 13.

People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, the Chief of the Ministry Office, the Chief Inspector of the Ministry Office, Directors of Departments affiliated to the Ministry of Culture and Information that are relevant are responsible for the implementation of this Circular.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Signed)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/04/2000 hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38