Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 82/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ Điện tử của Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/TB-VPCP

Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG CHÍNH PHVŨ ĐC ĐAM TI HI NGH V CH S CHÍNH PH ĐIỆN T CA LIÊN HP QUC

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị về Chỉ số Chính phủ Điện tử của Liên hợp quốc. Cùng dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin vào Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y Tế; Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Văn phòng Chính phủ và một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sau khi nghe Hội Tin học Việt Nam (VAIP) báo cáo, phân tích về Chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Chính phủ điện ttại các bộ, ngành và địa phương, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tưng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Xếp hạng của Liên hợp quốc về Chính phủ điện tử không đơn thuần là việc xếp hạng, so sánh giữa các quốc gia mà liên quan trực tiếp đến tín nhiệm của quốc gia trong thu hút đầu tư nước ngoài, đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đến chi phí vốn vay của quốc gia và doanh nghiệp, việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận thương mại quốc tế... Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử (gọi tắt là Nghị quyết 36a), các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Trong Bảng xếp hạng Chính phủ điện tử do Liên hợp quốc công bnăm 2016, Việt Nam tăng 10 bậc so với năm 2014, đứng thứ 89/193 nước.

Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việt Nam vẫn nằm trong số các nước trung bình về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử. Năm 2016, nước ta tụt hạng trong bảng xếp hạng ASEAN (từ 5 xuống 6), không đạt mức ASEAN 4 như mục tiêu tại Nghị quyết 36a. Trong đó, hai chỉ số thành phần của chỉ số Chính phủ điện tử còn thấp, cụ thể: chỉ số hạ tầng viễn thông xếp th110; chỉ số hạ tng nhân lực xếp thứ 127. Điu này chưa phản ánh đúng thực tế do số liệu cung cấp cho Liên hiệp quốc còn thiếu và chưa được cập nhật đầy đủ.

Để nâng cao chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương khắc phục tồn tại, bất cập, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghquyết 36a và các văn bản liên quan vChính phủ điện tử.

2. Về dịch vụ công trực tuyến: Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước có dịch vụ công trực tuyến phát triển như Pháp, Singapore, các bộ, cơ quan nhất là các bộ thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm (giáo dục, y tế, tài chính, phúc lợi xã hội, lao động, môi trường) lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến đơn giản, có thể triển khai ngay, dịch vụ được người dân sử dụng thường xuyên và dịch vụ có thu phí để tiến hành thực hiện trước; đồng thời phối hp, hỗ trợ một sđịa phương có điều kiện thuận lợi nhằm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách đồng bộ.

3. Nên thúc đẩy thuê dịch vụ công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trước hết là các dịch vụ công có thu phí.

4. Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thống nhất đầu mối, giao các đơn vị chức năng trực thuộc làm rõ các số liệu cần cung cấp cho các tổ chức quốc tế (UNDP, ITU, UNESCO...) và Liên hợp quốc; định kỳ hàng quý phối hợp nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ của số liệu giữa các cơ quan trước khi bộ chủ trì cung cấp cho các tổ chức quốc tế nêu trên, đồng thời cập nhật cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành mình.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn tơng phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan liên quan bổ sung, cập nhật các số liệu còn thiếu trong chỉ số Hạ tầng nhân lực, bảo đảm tính thống nhất trước khi cung cấp cho tổ chức quốc tế liên quan.

6. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối về cải thiện thứ hạng chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam trong Bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc. Định kỳ hằng quý, hằng năm có Báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu v Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong các Phiên họp thường kỳ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thống nhất cách cung cấp thông tin và những vấn đề liên quan nhm nâng cao xếp hạng chỉ số Chính phủ điện tử.

- Khẩn trương cập nhật các số liệu mới nhất liên quan Chỉ số hạ tầng viễn thông, cung cấp cho tổ chức quốc tế có liên quan.

- Phối hợp với các hiệp hội, hội thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá xếp hạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế (Hội tin học Việt Nam: Báo cáo Vietnam ICT Index; Hiệp hội an toàn thông tin: Báo cáo đánh giá an toàn thông tin;...) .

- Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tư pháp đề xuất đồng bộ các cơ chế, chính sách, thực hiện hiệu quả việc gắn kết giữa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: TTTT, GDĐT, LĐTBXH, Y Tế TP,
TNMT, KHĐT, TC;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Tổng GĐ Cổng TTĐT, TTTH,
các Vụ: TH, TCCV, CN, Cục KSTT;
- Lưu: VT, KGVX(3). NTN

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 82/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ Điện tử của Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52