Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 64/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuyển Cục Bưu điện trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 64/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 64/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CHUYỂN CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG VÀ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI LÔ H7 KHU TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ BA ĐÌNH ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI VÀ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Ngày 10 tháng 3 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc di dời cơ sở vật chất kỹ thuật của Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu Trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ và cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng có văn bản thỏa thuận về quy hoạch để di dời cơ sở vật chất kỹ thuật của Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trước ngày 21 tháng 3 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc giao cơ sở nhà, đất do Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đang thuê sử dụng tại số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội thuộc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trước ngày 21 tháng 3 năm 2008 để đầu tư xây dựng cơ sở làm việc.

3. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Cục Bưu điện Trung ương, Bưu điện thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thực hiện việc sắp xếp, bố trí nơi làm việc để Cục Bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội bàn giao cơ sở nhà, đất số 16A và 16B Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho Văn phòng Quốc hội trong tháng 10 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Cục Bưu điện Trung ương;
- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trong Lý, các Vụ: KTTH, NN, V.III, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 64/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuyển Cục Bưu điện trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35