Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 450/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự án thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 450/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 450/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THIẾT LẬP HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ TRUY THEO TẦM XA (LRIT)

Ngày 21/10/2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về nghe báo cáo Dự án Thiết lập Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu Hạ tầng, Vụ Vận tải, Vụ Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Cục QLXD và CLCTGT, Cục Hàng hải Việt Nam, tư vấn lập dự án đầu tư - Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, tư vấn thẩm tra dự án - Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Ban Quản lý dự án Phát triển hệ thống các đài Thông tin duyên hải Việt Nam (danh sách dự họp kèm theo). Sau khi nghe Tư vấn lập dự án - Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Tư vấn thẩm tra Dự án - Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam - chủ đầu tư trình bày nội dung dự án và các vấn đề liên quan, ý kiến góp ý của đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại quyết định số 1041/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009, Bộ GTVT đã cho phép chuẩn bị đầu tư tại quyết định số 814/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2009. Các đơn vị cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đáp ứng công ước SOLAS-74 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) mà Việt Nam là thành viên.

2. Về nội dung cụ thể của Dự án, cần lưu ý những vấn đề sau:

- Yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tầm bao quát lớn, nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của IMO hiện tại cũng như lâu dài, từng bước khẳng định vị thế, vai trò của một quốc gia biển trong tổ chức IMO. Nếu hệ thống cơ sở vật chất hiện có lạc hậu, không đáp ứng, có thể nâng cấp, thay mới nhằm đáp ứng yêu cầu và hội nhập với hệ thống LRIT quốc tế.

- Dự án cần đảm bảo tính kết nối và khả năng phục vụ mục tiêu chung của các hoạt động kinh tế khác trên vùng biển Việt Nam. Do vậy, quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án cần có sự phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, ...).

- Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm rà soát, đảm bảo dự án không chồng chéo, trùng lặp với các dự án công nghệ thông tin chuyên ngành khác, đồng thời hệ thống cần đảm bảo khả năng kết nối với các dự án công nghệ thông tin, viễn thông liên quan.

- Các nội dung kỹ thuật cụ thể của dự án, Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án cần thống nhất với Vụ Khoa học Công nghệ và Trung tâm Công nghệ Thông tin của Bộ. Các yêu cầu kỹ thuật cần đảm bảo rõ ràng nhưng không đặc thù, đáp ứng yêu cầu đầy đủ thông tin để có thể lựa chọn nhà thầu phù hợp và không hạn chế nhà thầu có năng lực có thể tham gia thực hiện dự án.

- Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn phù hợp, để có thể sớm triển khai dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu của IMO.

3. Để đáp ứng tiến độ triển khai hệ thống LRIT theo yêu cầu của IMO, yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các đơn vị Tư vấn, Ban Quản lý dự án TTDH khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án, các thủ tục liên quan để có thể phê duyệt dự án trong tháng 10/2010.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị có liên quan biết để phối hợp, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU DỰ HỌP

Nội dung: Thẩm định Dự án Thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT).

Thời gian: 8h ngày 21/10/2010.

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

STT

Tên đại biểu

Cơ quan - chức vụ

1

Trần Đức Hải

Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT - Bộ GTVT

2

Đỗ Văn Quốc

Vụ trưởng Vụ TC - Bộ GTVT

3

Mai Văn Hồng

Phó Vụ trưởng Vụ KCHTGT - Bộ GTVT

4

Nguyễn Văn Ích

Phó Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ GTVT

5

Nguyễn Công Bằng

Phó Vụ trưởng Vụ VT - Bộ GTVT

6

Ngô Kim Định

Phó Vụ trưởng Vụ MT - Bộ GTVT

7

Bùi Nguyên Long

Phó chánh văn phòng Bộ GTVT

8

Phạm Tuấn Anh

Phó Cục trưởng Cục QLXD&CL CTGT

9

Vũ Văn Chung

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin

10

Đỗ Trọng Hiếu

Chuyên viên Vụ ATGT - Bộ GTVT

11

Trần Thị Thanh Thúy

Chuyên viên Vụ HTQT - Bộ GTVT

12

Dương Hồng Anh

Chuyên viên Vụ TCCB - Bộ GTVT

13

Nguyễn Hồng Việt

Chuyên viên Vụ PC - Bộ GTVT

14

Đỗ Đức Tiến

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

15

Nguyễn Chí Hùng

Phó phòng KHTC - Cục HHVN

16

Vũ Tuấn Hùng

Phó phòng KHCNMT - Cục HHVN

17

Võ Duy Thắng

Trưởng phòng ATHH - Cục HHVN

18

Lê Xuân Lan

Viện trưởng Viện chiến lược TT và TT

19

Nguyễn Đăng Hậu

Chủ nhiệm lập dự án – Tư vấn

20

Hoàng Anh

Hội vô tuyến điện tử - Tư vấn thẩm tra

21

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ nhiệm Ban QLDA

22

Phạm Anh Sơn

Trưởng Phòng KTĐT - VISHIPEL

23

Hà Thu Huyền

Phó trưởng Phòng KTĐT - VISHIPEL

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 450/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự án thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146