Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2775/TB-BKHCN năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2775/TB-BKHCN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/TB-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGUYỄN QUÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 13/8/2013 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định. Cùng tham dự buổi làm việc, về phía Bộ KH&CN có đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Lê Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và doanh nghiệp của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Thu Hà thay mặt Lãnh đạo tỉnh đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động KH&CN của tỉnh và tình hình thực hiện Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ số 358/TB-BKHCN ngày 06/02/2013 về một số đề xuất của tỉnh với Bộ Khoa học và Công nghệ. Báo cáo nêu rõ: trong thời gian qua, hoạt động KH&CN đã bám sát và có đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu, kỹ thuật tiến bộ được đưa vào áp dụng trong sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Định đối với hoạt động KH&CN trong thời gian qua, ghi nhận những thành tích mà ngành KH&CN của tỉnh đã đạt được và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã thông báo một số nội dung quan trọng của Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ năm 2014 như: các doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ tối thiểu thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngoài nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của mình hoặc đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của ngành, địa phương; các nhiệm vụ KH&CN sử dụng kinh phí Nhà nước phải thực hiện theo cơ chế đặt hàng; cơ chế cấp phát kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN thông qua Quỹ phát triển KH&CN; cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cho các nhiệm vụ KH&CN…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu về những kiến nghị đề xuất của tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã kết luận như sau:

1. Về đề xuất các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh: giao cho các đơn vị thuộc Bộ xem xét và hỗ trợ các đề xuất cụ thể của tỉnh Bình Định thông qua các Chương trình KH&CN quốc gia như: Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình nâng cao Năng suất Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao; Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020.

2. Về hỗ trợ xây dựng Trung tâm Ươm tạo công nghệ cao của Bình Định: giao Vụ Công nghệ cao xem xét đưa vào quy hoạch các Trung tâm ươm tạo Công nghệ cao của cả nước.

3. Về hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (gọi tắt là Trung tâm): giao Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ cho việc lắp đặt nối mạng VINAREN tại Trung tâm; các Vụ: Hợp tác quốc tế, Khoa học Xã hội và Tự nhiên, KH&CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xem xét đưa một số cuộc hội thảo, hội nghị khoa học về tổ chức tại Trung tâm.

4. Về hỗ trợ ứng dụng KH&CN trong bảo quản sản phẩm cá Ngừ đại dương: giao cho Viện Nghiên cứu và phát triển vùng làm việc cụ thể với đối tác Nhật Bản để xem xét ứng dụng công nghệ CAS bảo quản cá Ngừ đại dương, kết quả sẽ thông báo cho tỉnh.

5. Về hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh: Sẽ thực hiện theo Luật KH&CN sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Do vậy, trong khi chờ ban hành điều lệ khung mới của Quỹ cho phù hợp với Luật KH&CN sửa đổi, Bộ KH&CN đề nghị tỉnh giữ nguyên hiện trạng mô hình hoạt động của Quỹ hiện có. Riêng hoạt động cho vay từ quỹ có thể ủy thác cho Quỹ đầu tư và phát triển của tỉnh.

6. Đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, KH&CN: quan tâm tham mưu cho tỉnh phân bổ kinh phí KH&CN đảm bảo tối thiểu bằng mức Trung ương giao và sử dụng đúng mục đích.

Bộ KH&CN thông báo kết quả buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo tỉnh Bình Định để các đơn vị liên quan của bộ, của tỉnh Bình Định biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải (báo cáo);
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh Bình Định (phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN: VĐP, CNN, XHTN, CNC, HTQT, TĐC, VP, Cục TTKHCNQG, Cục ƯD&PTCN, Viện NCPTV, VPCT trọng điểm, VPCT Quốc gia; (thực hiện);
- Sở KH&CN Bình Định (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Tạc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 2775/TB-BKHCN năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56