Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 217/TB-BTTTT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Ngọc Đức
Ngày ban hành: 10/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 12 CỦA BAN CHỈ ĐẠO (19/10/2016)

Ngày 19/10/2016, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã tổ chức Phiên họp lần thứ 12 dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Tham dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm, các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam và các thành viên Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Tần số vô tuyến điện - Văn phòng Ban Chỉ đạo, các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tiểu ban giúp việc, Trưởng Ban Chỉ đạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Kết quả triển khai Đề án số hóa truyền hình Giai đoạn I

Giai đoạn I của Đề án số hóa truyền hình đã được triển khai thành công, ảnh hưởng tích cực đến hệ thống truyền hình và đáp ứng đáng kể nhu cầu của nhân dân về thu xem truyền hình chất lượng cao.

Giao Cục Tần số vô tuyến điện - Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án số hóa truyền hình Giai đoạn I và kế hoạch triển khai Giai đoạn II, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét và phê duyệt trong tháng 11/2016.

2. Kế hoch triển khai Giai đon II của Đề án số hóa truyền hình mt đất

2.1. Về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất Giai đoạn II

a) Các tỉnh đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, đã hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) cho các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn cũ bao gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 30/12/2016.

b) Các tỉnh thuộc Nhóm II đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, đã hỗ trợ STB cho một phần địa bàn theo chun cũ hoặc đã được phủ sóng một phần địa bàn gồm Tiền Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (các trạm phát sóng chính) trước ngày 01/7/2017.

c) Các Đài Phát thanh truyền hình tỉnh có trách nhiệm lựa chọn doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (sau đây viết tắt là kênh truyền hình thiết yếu) của địa phương phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

d) Các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và các địa bàn được phủ sóng bởi các trạm phát lại truyền hình tương tự mặt đất tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sau Giai đoan II. Thời điểm cụ thể sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định trong thời gian tới.

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa Giai đoạn II

a) Giao Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối, đôn đốc các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình tại các tỉnh Giai đoạn II. Trong đó, cần xem xét rút kinh nghiệm từ Giai đoạn I để triển khai các phương thức thông tin, tuyên truyền hiệu quả hơn.

b) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, các cơ quan báo chí, các địa phương thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh, báo viết, báo điện tử tới nhân dân. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu và hướng trực tiếp tới đối tượng người thu xem truyền hình tương tự mặt đất.

2.3. Đảm bảo vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2

a) Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Ninh Bình, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu.

b) Công ty Cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng (RTB) tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, đảm bảo vùng phủ sóng và chất lượng phủ sóng địa bàn thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định trước ngày 01/7/2017.

c) Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) tiếp tục hoàn thiện hạ tng mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, đảm bảo vùng phủ sóng và chất lượng phủ sóng địa bàn các tỉnh gồm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang trước ngày 01/7/2017.

d) Đối với khó khăn của doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực khi triển khai phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa bàn vùng lõm, giao Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với doanh nghiệp nghiên cu, đề xuất phương án tháo gỡ.

3. Vấn đề hỗ trợ đầu thu truyền hình s mặt đất

a) Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (Ban Quản lý CTCC DVVTCI) - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với địa phương để xác định số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ phục vụ cho việc hỗ trợ STB theo Giai đoạn II. Lưu ý cần phải bám sát lộ trình phủ sóng của doanh nghiệp, đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

b) Ban Quản lý CTCC DVVTCI chủ trì, phối hợp với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích khẩn trương hoàn thành trước ngày 30/12/2016 việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các tỉnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào ngày 30/12/2016.

c) Ban Quản lý CTCC DVVTCI chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương liên quan để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị chuẩn bị cho việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại các tỉnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào ngày 01/7/2017, đảm bảo hoàn thành hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại các địa bàn trước ngày 01/7/2017.

d) Đối với tỉnh thuộc Giai đoạn III đã hoàn thành phủ sóng truyền hình số mặt đất, Ban Quản lý CTCC DVVTCI chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất để sớm triển khai ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương này.

4. Vấn đề khác

4.1. Truyền tải kênh truyền hình thiết yếu của Trung ương và địa phương

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất bố trí, sắp xếp dung lượng truyền tải các kênh truyền hình thiết yếu của Nhà nước trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả tổng thể hạ tầng truyền hình số mặt đất.

4.2. Định mức truyền dẫn, phát sóng truyền hình

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, tổ chức liên quan trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình thiết yếu trong tháng 10/2016.

4.3. Về thuế nhập khu STB

Đnghị Bộ Tài chính, xem xét việc áp mức thuế nhập khẩu đầu thu truyền hình số cho phù hợp, đảm bảo hỗ trợ cho triển khai Đề án số hóa truyền hình.

 


Nơi nhận:
- Các thanh viên BCĐ;
- Các thành viên Tiểu ban giúp việc BCĐ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TT&TT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài PTTH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP, CTS, NTH.240.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Ngọc Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 217/TB-BTTTT ngày 10/11/2016 kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo (19/10/2016) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133