Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 177/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 177/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 02/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 177/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀO NĂM 2020”

Ngày 25 tháng 6 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020”. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết luận của Hội đồng thẩm định và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Hội đồng thẩm định Đề án và đề nghị chưa đưa việc báo cáo Đề án này vào phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2010.

2. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung chỉ đạo việc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Hội đồng thẩm định và của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh lại Đề án gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cơ quan được giao chủ trì việc thẩm định, trước ngày 20 tháng 7 năm 2010.

3. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, có ý kiến về Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, TT&TT, TC, TP;
- Đ/c Đỗ Trung Tá, Phái viên của TTg về CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 177/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.437
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137