Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 813/2003/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ từ năm 2003 đến năm 2008) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 813/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 813/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NHIỆM KỲ TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2008)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 1077/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các thành viên tham gia Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những điều quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Ông Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cáo,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Các thành viên HĐCSKH&CNQG,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (5b), VT.

TTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải


 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 813 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

1.

Ông Chu Tuấn Nhạ

Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Đỗ Hoài Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng

3.

Ông Hồ Sỹ Thoảng

Phó Chủ tịch Hội đồng

4.

Ông Phạm Văn Biên

ủy viên Hội đồng

5.

Ông Phan Thanh Bình

ủy viên Hội đồng

6.

Ông Vũ Đình Cự

ủy viên Hội đồng

7.

Ông Trương Hữu Chí

ủy viên Hội đồng

8.

Ông Đỗ Huy Định

ủy viên Hội đồng

9.

Ông Trần Ngọc Đường

ủy viên Hội đồng

10.

Ông Bùi Mạnh Hải

ủy viên Hội đồng

11.

Ông Hoàng Ngọc Hà

ủy viên Hội đồng

12.

Ông Nguyễn Văn Hiệu

ủy viên Hội đồng

13.

Ông Vũ Tuyên Hoàng

ủy viên Hội đồng

14.

Ông Trần Việt Hùng

ủy viên Hội đồng

15.

Ông Phạm Xuân Hằng

ủy viên Hội đồng

16.

Ông Đặng Vũ Minh

ủy viên Hội đồng

17.

Ông Lê Năm

ủy viên Hội đồng

18.

Ông Nguyễn Công Nghiệp

ủy viên Hội đồng

19.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

ủy viên Hội đồng

20.

Ông Phan Kỳ Phùng

ủy viên Hội đồng

21.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh

ủy viên Hội đồng

22.

Ông Đỗ Quốc Sam

ủy viên Hội đồng

23.

Ông Đỗ Trung Tá

ủy viên Hội đồng

24.

Ông Nguyễn Hoa Thịnh

ủy viên Hội đồng

25.

Ông Trần Quốc Toản

ủy viên Hội đồng

26.

Ông Nguyễn Ngọc Trân

ủy viên Hội đồng

27.

Ông Phan Quang Trung

ủy viên Hội đồng

28.

Ông Lưu Trần Tiêu

ủy viên Hội đồng

29.

Ông Nguyễn Viễn Thọ

ủy viên Hội đồng

30.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

ủy viên Hội đồng

31.

Ông Võ Tòng Xuân

ủy viên Hội đồngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 813/2003/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (nhiệm kỳ từ năm 2003 đến năm 2008) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197