Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 606/1998/QĐ-TCBĐ bãi bỏ các quy định về nghiệp vụ điện báo có cước trả lời do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 606/1998/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 28/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 606/1998/QÐ-TCBÐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ ĐIỆN BÁO CÓ CƯỚC TRẢ LỜI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện. 
Căn cứ Nghị định số 109/1998/NÐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam tại văn bản số 2421 QLDV/Viễn thông ngày 9/6/1998; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách bưu điện.

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1: Bãi bỏ nghiệp vụ điện báo đặc biệt "có cước trả lời" được quy định tại Tiết 4 (từ điều 92 đến điều 100), thể lệ thủ tục điện báo trong nước và quốc tế ban hành kèm theo quyết định số 108/QÐ-VT ngày 30/12/1992 của Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện.

Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 3: Các ông(bà) Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ÐIỆN
Mai Liêm Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 606/1998/QĐ-TCBĐ bãi bỏ các quy định về nghiệp vụ điện báo có cước trả lời do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230