Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 516-TTg năm 1997 về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 516-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 11/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện tại Công văn 824/TCCB-LĐ ngày 02 tháng 8 năm 1996, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 50/HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Công văn số 9424/KHTC ngày 18 tháng 12 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông trực thuộc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam trên cơ sở sắp xếp lại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện kinh tế bưu điện, Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông I, Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông II.

Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, tài khoản con dấu riêng. Trụ sở Học viện đặt tại Hà Nội và có cơ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông là tổ chức đào tạo - nghiên cứu của Nhà nước có nhiệm vụ:

1. Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ ở bậc đại học và trên đại học.

2. Nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển ngành Bưu chính - Viễn thông.

3. Quản lý thống nhất về chương trình đào tạo - nghiên cứu, đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu và trang thiết bị của các khoa, các cơ sở nghiên cứu trong học viện.

Điều 3. Học viện Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông hoạt động theo các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam.

Điều 4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê chuẩn, phù hợp với pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty theo Nghị định số 51/CP ngày 01 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 516-TTg năm 1997 về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594
DMCA.com Protection Status