Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 17/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TIN HỌC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 280/TTg ngày 29/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng tổ chức mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính nhà n­ước;
Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2001 thực hiện việc truyền thông tin hành chính của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên mạng tin học của Bộ , bao gồm :

+ Mạng tin học diện rộng của Bộ (mạng AGRUNET);

+ Trang tin của Văn phòng Bộ trên mạng Internet.

Các thông tin lấy từ mạng tin học của Bộ có giá trị như bản chính.

Các văn bản, thông tin không thuộc diện bí mật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan Nhà nước liên quan ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đều được phép truyền trên mạng tin học của Bộ để bảo đảm phổ biến nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm.

Những văn bản yêu cầu phải có dấu đỏ mới có thể triển khai thực hiện được : vẫn gửi theo đường văn thư, bưu điện.

Các văn bản, thông tin truyền trên mạng tin học của Bộ phải được vào sổ và đăng ký theo quy định quản lý văn bản hiện hành.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm :

1. Bảo đảm nội dung và hình thức các thông tin truyền trên mạng tin học của Bộ phải tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước khi truyền thông tin qua mạng máy tính và mạng Internet;

2. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng tốt hệ thống máy tính và mạng tin học của Bộ, phòng chống virus, cập nhật thông tin và các cơ sở dữ liệu dùng chung trên mạng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ;

3. Xây dựng trang tin của Văn phòng Bộ trên mạng Internet (trang WEB) về các thông tin chỉ đạo điều hành và các văn bản hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giúp các đơn vị ở xa có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh chóng và tiết kiệm;

Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ cho các đơn vị tham gia khai thác, sử dụng và truyền thông tin 2 chiều trên mạng tin học của Bộ và hộp thư điện tử trên Internet.

Điều 3.- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị tham gia khai thác và truyền thông tin trên mạng thông tin của Bộ có trách nhiệm :

1. Kết nối với mạng tin học của Bộ để nhận thông tin của Bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất và công tác của đơn vị;

2. Tổ chức lấy tin, gửi tin, báo cáo qua mạng tin học của Bộ và hộp thư điện tử trên Internet đúng quy định, chính xác, trung thực ;

3. Hàng ngày phải truy cập thông tin trên mạng ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều để theo dõi và nắm bắt kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Bộ, các văn bản mới của Nhà nước ;

Phải có biện pháp quản lý chặt chẽ việc gửi tin, lấy tin; trực tiếp kiểm tra thông tin lấy trên mạng trước khi phổ biến để thực hiện

Điều 4.- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị tham gia khai thác và truyền thông tin trên mạng thông tin của Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2001/QĐ-BNN ngày 17/04/2001 về việc tổ chức và phân công trách nhiệm trong việc truyền thông tin trên mạng tin học của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!