Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2004/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu: 42/2004/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 05/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 42/2004/QĐ-BBCVT NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 BAN HÀNH "DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC GẮN TEM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu thiết bị viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC GẮN TEM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

1. Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn:

STT

Tên thiết bị

1

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng PSTN qua giao diện tương tự hai dây

1.1

Máy điện thoại tự động loại cố định

1.2

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

1.3

Thiết bị fax

1.4

Thiết bị modem độc lập (external)

2

Thiết bị đầu cuối di động cầm tay

2.1

Thiết bị đầu cuối GSM

2.2

Thiết bị đầu cuối CDMA

2.3

Thiết bị đầu cuối PHS

2. Qui cách gắn tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông:

Việc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông phải đảm bảo tem còn nguyên hình, thông tin trên tem rõ ràng, được gắn chắc chắn, không thể bóc ra sử dụng lại. Vị trí gắn tem được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các thiết bị đầu cuối kết nối mạng điện thoại công cộng (PSTN) qua giao diện hai dây và các thiết bị đầu cuối di động không sử dụng Pin: gắn tem vào vỏ bên dưới thiết bị, bên cạnh nhãn hoặc mã số nhận dạng thiết bị (nếu có). Trường hợp thiết bị có nhiều khối thì gắn tem vào khối có giao diện kết nối trực tiếp vào mạng viễn thông.

- Đối với thiết bị đầu cuối di động cầm tay có sử dụng Pin: gắn tem vào thân thiết bị, trong hộc đựng pin.

THE MINISTRY OF POST AND TELEMATICS
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 42/2004/QD-BBCVT

Hanoi, October 5, 2004

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT WHICH MUST BE AFFIXED WITH STANDARD CONFORMITY STAMPS

THE MINISTER OF POST AND TELEMATICS

Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Government's Decree No. 90/2002/ND-CP of November 11, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Post and Telematics;
Pursuant to the Government's Decree No. 160/2004/ND-CP of September 3, 2004 detailing the implementation of a number of articles of the Ordinance on Post and Telecommunications;
At the proposal of the director of the Department for Post, Telecommunications and Information Technology Quality Management,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the list of telecommunications equipment which must be affixed with standard conformity stamps.

Article 2. This Decision takes effect as from January 1, 2005.

Article 3. The director of the Office, the director of the Department for Post, Telecommunications and Information Technology Quality Management, the heads of the agencies and units under the Ministry of Post and Telematics and organizations and individuals engaged in the manufacture, trading in, or import of, telecommunications equipment shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2004/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116