Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3849/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 3849/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành: 14/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3849/2004/QĐ-UB

Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TRỰC THUỘC SỎ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 15/2003/TTLB-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Liên Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3282/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp Khoa học có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Địa điểm của Trung tâm: Trước mắt đặt tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm:

a) Chức năng: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, chuyển giao tiến bộ Khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống.

b) Nhiệm vụ:

1. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức và phối hợp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thành quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của luật pháp.

5. Thực hiện việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học về lĩnh vực khoa học, công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm.

6. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản... của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Tổ chức, bộ máy: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ có:

- Giám đốc và Phó Giám đốc

- Cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Biên chế: Trung tâm tiến bộ Khoa học và Công nghệ được giao 20 biên chế, chia làm 2 bộ phận.

- Bộ phận được Ngân sách Nhà nước cấp lương: 03 biên chế (Điều động trong biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ).

- Bộ phận hợp đồng quỹ lương do Trung tâm tự chi trả: 17 biên chế.

Điều 4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ Quyết định 1333/2001/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của UBND tỉnh quy định phân cấp tổ chức và cán bộ, công chức để bổ nhiệm cán bộ quản lý và bố trí cán bộ cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội dụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
Ngô Đức Vượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3849/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70