Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2016 về vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 3077/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 22/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VẬN HÀNH CHÍNH THỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP , ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long trên Mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh và mạng Internet, dùng chung cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, kể từ ngày 01/01/2017;

Địa chỉ truy cập khai thác sử dụng http://hscv.vinhlong.gov.vn.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phân công cán bộ tiếp nhận, tổ chức đưa vào vận hành sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền; giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc gởi, nhận văn bản hành chính trên môi trường mạng của cơ quan, đơn vị theo quy định của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long; đảm bảo chuyển văn bản, hồ sơ điện tử thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh, kể từ ngày 01/01/2017 qua hệ thống ứng dụng thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long vận hành chính thức từ ngày 01/01/2017 thay thế phần mềm quản lý Văn thư - hồ sơ công việc hiện đang sử dụng.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổ chức chuyển giao quản trị sử dụng Hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành nêu trên cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xây dựng trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thống nhất dùng chung trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong quý I năm 2017; chỉ đạo Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh quản lý, kiểm tra, vận hành duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long cho các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm khai báo các tên miền sử dụng cho hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2016 về vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211