Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3026/QĐ-BGTVT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 3026/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3026/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng và ứng dụng phần quản lý văn bản tại Bộ Giao thông vận tải gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. Ban Chỉ đạo

1. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;

3. Ông Vũ Văn Chung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thành viên.

II. Tổ Công tác

1. Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Duy Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Tổ phó;

3. Bà Vũ Thị Hoài Dung, Trưởng phòng Hành chính (Văn phòng Bộ) - Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Trí Đức, Phó Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng Bộ) - Thành viên;

5. Bà Tô Thị Thọ, Phó Trưởng phòng Lưu trữ (Văn phòng Bộ) - Thành viên;

6. Bà Lê Thanh Hảo, Phó Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền và Tin học (Văn phòng Bộ) - Thành viên

7. Ông Ngô Đại Thắng, cán bộ Phòng CSDL và phát triển phần mềm (Trung tâm CNTT) - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Vụ KHĐT- Thành viên;

9. Ông Đỗ Đức Khiêm, Vụ Tài chính - Thành viên;

10. Ông Chu Văn Tuân, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông - Thành viên;

11. Ông Đỗ Trọng Hiếu, Vụ An toàn giao thông - Thành viên;

12. Bà Trương Thị Mỹ An, Vụ Vận tải - Thành viên;

13. Bà Nguyễn Hà Giang, Vụ Pháp chế - Thành viên;

14. Ông Bùi Viết Cường, Vụ Khoa học Công nghệ - Thành viên;

15. Ông Mai Văn Hiến, Vụ Môi trường - Thành viên;

16. Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Vụ Hợp tác Quốc tế - Thành viên;

17. Ông Dương Hồng Anh, Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

18. Bà Phạm Thị Ninh, Thanh tra Bộ - Thành viên.

Điều 2.

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

a) Chỉ đạo Tổ Công tác phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) triển khai việc xây dựng phần mềm quản lý văn bản mới tại Bộ Giao thông vận tải thay thế phần mềm đang sử dụng, bảo đảm phần mềm quản lý văn bản mới được ứng dụng có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ Giao thông vận tải.

b) Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với cán bộ kỹ thuật của PAIC xem xét, đề xuất nhu cầu hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc ứng dụng phần mềm trình Bộ trưởng;

c) Chỉ đạo Tổ Công tác và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản sau khi được PAIC chuyển giao.

d) Báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ Công tác:

a) Phối hợp, cung cấp thông tin, đề xuất yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phục vụ việc xây dựng phần mềm quản lý văn bản của PAIC;

b) Thành viên Tổ Công tác thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ phối hợp với cán bộ kỹ thuật của PAIC trong việc hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng phần mềm quản lý văn bản.

c) Nghiên cứu, thực hành để hiểu rõ cách sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; triển khai việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trong cơ quan, đơn vị.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- TT Nguyễn Hồng Trường (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3026/QĐ-BGTVT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77