Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2817/QĐ-UB năm 2002 về thành lập Trung tâm tin học hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2817/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 24/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2817/QĐ-UB

Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC HÀNH CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/ 6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005;

- Xét Tờ trình số 101/TT-VP ngày 01/8/2002 của Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh về việc đề nghị thành lập Trung tâm tin học hành chính;

- Theo đề nghị của trưởng ban – Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm tin học hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng và được sử dụng tài khoản của Văn phòng HĐND và UBND để giao dịch.

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm tin học hành chính Thừa Thiên Huế:

THUA THIEN HUE CENTRE OF INFOMATICS

FOR ADMINITRATIVE MANAGEMENT

Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm:

1- Xây dựng, quản lý, điều hành và phát triển hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của mạng tin học văn phòng HĐND và UBND tỉnh nhằm mục đích tin học hoá các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước , phục vụ cho việc giám sát, chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND tỉnh.

2- Duy trì hoạt động thông suốt và sự kết nối liên tục giữa mạng tin học diện rộng của Chính phủ, tỉnh và các cấp, các ngành.

3- Tham mưu, đề xuất các giải pháp tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn; tổ chức triển khai ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý hành chính Nhà nước.

4- Tổ chức triển khai, quản lý và khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung của Tỉnh theo đề án 112/CP của Chính phủ.

- Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin trên mạng diện rộng của tỉnh trên các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hoá- Xã hội, Khoa học, Công nghệ, Môi trường, An ninh quốc phòng… Chọn lọc những thông tin cần thiết để đưa thông tin lên mạng Internet.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố Huế thường xuyên cập nhật, cung cấp và trao đổi thông tin trên mạng diện rộng .

5- Xây dựng dữ liệu để cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

6- Nghiên cứu , ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin vào việc tin học hoá quản lý hành chính nhà nước; nghiên cứu đề xuất xây dựng kế hoặc đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo các cán bộ, công chức trên địa bàn.

7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy Trung tâm có:

- Giám đốc do UBND tỉnh bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

- 01 Phó Giám đốc phụ trách công tác chuyên môn do Chánh Văn phòng HĐND và UBND bổ nhiệm sau khi có thoả thuận bằng văn bản với Trưởng ban- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

- Các bộ phận chuyên môn: Do Chánh Văn phòng HĐND và UBND quyết định.

- Biên chế của trung tâm gồm có 5 người, trong đó có 1 Phó Giám đốc trung tâm và 4 Chuyên viên.

Tuỳ theo công việc, Trung tâm được phép hợp đồng một số chuyên gia kỹ thuật và xây dựng đội ngũ cộng tác viên công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND- UBND Tỉnh,Trưởng ban- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Huế, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- TV Tỉnh uỷ ( b/c)
- TT HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh
- CT và các PCT UBND tỉnh,
- LĐ VP, và các CV
-
Lưu VT

TM/ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2817/QĐ-UB năm 2002 về thành lập Trung tâm tin học hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.537
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69