Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2002/QĐ-UB bổ nhiệm Ban Biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 25/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ BỔ NHIỆM BAN BIÊN TẬP MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN INTERNET CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCM CITYWEB).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB) có kèm theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của HCM CITYWEB;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố tại văn bản số 73/CV-TTTT ngày 11/3/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ nhiệm các thành viên của Ban biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB) gồm 14 thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Trọng, Phó Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố, Trưởng Ban Biên tập;

2. Ông Huỳnh Khánh Hiệp, Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Biên tập;

3. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm - Sở Văn hóa - Thông tin thành phố, Phó Trưởng Ban Biên tập;

4. Bà Trần Thị Thu Thủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố, Phó Trưởng Ban Biên tập;

5. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá,

Ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Lập Quốc, Giám đốc Sở Du lịch thành phố, Ủy viên;

7. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Trọng Hạnh, Cục phó Cục Thuế thành phố, Ủy viên;

9. Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Ủy viên;

10. Ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC), Ủy viên;

11. Ông Võ Anh Tài, Quyền Trưởng phòng - Tổng Công ty Du lịch

Sài Gòn, Ủy viên;

12. Ông Lê Xuân Khuê, Trưởng phòng - Sở Thương mại thành phố,

Ủy viên;

13. Ông Sử Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phụ trách Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin - Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố, Ủy viên.

Điều 2.- Ban biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Tích hợp trên Internet của thành phố kèm quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của HCM CITYWEB.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan - đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành phố, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ và các cá nhân tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy  
- TT.HĐND/TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TCCQ thành phố
- Sở KHĐT/TP, Sở KHCN&MT/TP,
 Sở VHTT/TP, Sở Thương mại TP,
 Sở Y tế TP, Sở Du lịch TP,
 Sở TC-VG/TP, Cục Thuế TP,
 Cục Thống kê TP, ITPC
 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn,
 Trung tâm TTKH&CN   
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VT)

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC


Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2002/QĐ-UB bổ nhiệm Ban Biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64