Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2009 kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ

Số hiệu: 2701/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 15/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2701/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 15 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THUỘC SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 348/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

a) Chức năng:

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, tư vấn, dịch vụ và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng và kho bạc để giao dịch, hoạt động.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp I, có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Việt Trì.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức và phối hợp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thành quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của luật pháp;

- Thực hiện việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm; xây dựng và triển khai thực hiện các dự án có tài trợ quốc tế về khoa học và công nghệ.

- Tổ chức (hoặc tham gia) triển lãm các thành tựu KHCN, chợ công nghệ và thiết bị trong tỉnh, trong nước và quốc tế

- Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản... của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học & công nghệ theo quy định của Nhà nước, phân cấp của UBND tỉnh, của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm.

a) Lãnh đạo Trung tâm.

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các phòng chuyên môn của Trung tâm, gồm 03 phòng:

- Phòng Tổ chức - hành chính - tổng hợp;

- Phòng Tư vấn, dịch vụ;

- Phòng Nghiên cứu - thử nghiệm và chuyển giao KHCN;

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định 3849/2004/QĐ-UB ngày 14/12/2004 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2701/QĐ-UBND năm 2009 kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70