Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/1999/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao Người ký: Nguyễn Khoa Điềm
Ngày ban hành: 13/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/1999/QĐ-BVHTT

Hà Nội , ngày 13 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 1388/QĐ-ĐA NGÀY 8- 10-1992 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP LẠI TRẬT TỰ TRONG NHẬP KHẨU VÀ PHỔ BIẾN PHIM NHỰA ĐIỆN ẢNH, BĂNG HÌNH VI DEO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-1-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Xét đề nghị của Tổ công tác 670/TTg của Thủ tuớng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vục xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá - Thông tin và ý kiến của Cục trưởng Cục Điện ảnh tại văn bản số I25/ĐA ngày 10-4-1999 của Cục Điện ảnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1388/QĐ-ĐA ngày 8-10-1992 của Bộ Văn hoá - Thông tin và Thể thao ban hành "Quy định về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình vi deo".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-5-1999.

Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Khoa Điềm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/1999/QĐ-BVHTT ngày 13/04/1999 bãi bỏ Quyết định 1388/QĐ-ĐA về lập lại trật tự trong nhập khẩu và phổ biến phim nhựa điện ảnh, băng hình video do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!