Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2005/QĐ-VPUB thành lập tổ công tác triển khai 03 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 Chính phủ do Chánh văn phòng UBND tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 21/2005/QĐ-VPUB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Quảng Hồng Phương
Ngày ban hành: 16/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2005/QĐ-VPUB

Sơn La, ngày 16 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI  03 PHẦN MỀM DÙNG CHUNG THUỘC ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-UB, ngày 28 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân công phân cấp trong công tác tổ chức và cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1772/2002/QĐ-UB, ngày 9 tháng 7 năm 2002, của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ công văn số 55a/CV-BĐH112, ngày 02/3/2005, của Ban điều hành Đề án 112, về việc phối hợp triển khai trên diện rộng 03 phần mềm dùng chung cơ bản thuộc Đề án 112 trên địa bàn;
Căn cứ công văn số 203/CV-BĐH112, ngày 13 tháng 04 năm 2005, của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ, về việc hướng dẫn Văn phòng UBND tỉnh sử dụng kinh phí triển khai một số việc của Đề án 112;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác triển khai 03 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 Chính phủ. Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Quàng Hồng Phương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Tổ trưởng.

2. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh: Tổ phó.

3. Bà Bùi Thị Kim Oanh - Phó phòng Tổ chức hành chính quả trị văn phòng UBND tỉnh: Tổ viên.

4. Ông Nguyễn Phương - Chuyên viên Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh: Tổ viên.

5. Bà Trần Thị Luyến - Cán sự Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh: tổ viên.

6. Ông Phạm Minh Thắng - Cán sự Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh: tổ viên.

7. Các ông (bà) cán bộ quản trị mạng nội bộ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã (Phụ lục 01 kèm theo): Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền lợi của tổ công tác:

* Nhiệm vụ của tổ công tác:

1. Xây dựng tài liệu chuẩn bị triển khai gồm:

- Kiểm tra về hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai phần mềm, gồm phần cứng và phần mềm tại các đơn vị cấp sở, huyện.

- Kiểm tra sự sẵn sàng của Trung tâm tích hợp dữ liệu và các dịch vụ cơ bản của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tại tỉnh.

- Hiệu chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận phần mềm.

- Lập kế hoạch triển khai sử dụng phần mềm trong đó có kế hoạch nhân sự tham gia triển khai phần mềm, kế hoạch đào tạo sử dụng vận hành phần mềm tại các đơn vị cấp sở, huyện triển khai phần mềm.

2. Triển khai sử dụng phần mềm theo kế hoạch đã xây dựng:

- Phối hợp với bên A cài đặt phần mềm tại các đơn vị tham gia triển khai.

- Vận hành phần mềm theo kế hoạch triển khai phần mềm.

- Cùng bên A đánh giá triển khai sử dụng phần mềm.

3- Thời gian tham gia công việc của tổ công tác (Phụ lục 02 kèm theo)

* Quyền lợi của Tổ công tác:

Cán bộ tham gia Tổ công tác triển khai 03 phần mềm dùng chung, được hưởng chế độ phụ cấp được quy định tại Quyết định 112/2001/QĐ-BTC, ngày 9 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay nợ.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng tổ chức hành chính quản trị, Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh, và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban điều hành ĐA 112 CP;
- Trường BĐH ĐA 112 tỉnh;
- Như điều 3;
- Công ty HTT FPT;
- Lưu: VT, TTTH. H35.

CHÁNH VĂN PHÒNG 
Quảng Hồng Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2005/QĐ-VPUB thành lập tổ công tác triển khai 03 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 Chính phủ do Chánh văn phòng UBND tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.729

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7