Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2087/QĐ-UB năm 2004 về phê duyệt mức thu dịch vụ trên Website, chi cho hoạt động Website và chi lấy thông tin giá cả do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 2087/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 15/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-UB

Buô Ma Thuột, ngày 15 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐĂK LĂK

V/V PHÊ DUYỆT MỨC THU DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE, CHI CHO HOẠT ĐỘNG WEBSITE VÀ CHI LẤY THÔNG TIN GIÁ CẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số: 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Thông tư liên tịch số: 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của liên Bộ Văn hóa thông tin - Bộ Tài chính hướng dẫn việc chi trả nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số: 111/1998/TT-BTC ngày 03/8/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo tin điện tử thuộc công nghệ thông tin;

- Căn cứ Quyết định số: 02/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc thành lập Ban biên tập website của tỉnh Đăk Lăk;

- Căn cứ Quyết định số: 181/QĐ-UB ngày 16/12/2002 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại Đăk Lăk.

Xét đề nghị của Liên Sở: Thương mại và Du lịch - Tài chính tại Tờ trình số: 57/TT/TMDL-TC ngày 04 tháng 11 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt mức thu dịch vụ, mức chi cho hoạt động website và chi lấy thông tin giá cả cụ thể như sau:

1. Thu từ dịch vụ trên website:

- Đặt panô quảng bá tại trang chủ: 300.000 đồng/panô/tháng

- Đặt panô quảng bá tại trang trong: 150.000 đồng/panô/tháng

2. Chi cho các hoạt động trên website và lấy thông tin giá cả thị trường:

a/ Chi trả cho hoạt động trên website:

TT

Thể loại

Diễn giải

ĐVT

Mức chi (đồng)

Mức 1

Mức 2

I

Chi thu thập thông tin

01

Bài viết

 

 

 

 

 

- Loại A

Bài viết mang tính chất nghiên cứu, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện tình hình thương mại, du lịch của địa phương...

Bài

30.000

50.000

 

- Loại B

Viết từ báo đài (sưu tầm)

Bài

10.000

15.000

02

Tin

 

 

 

 

 

- Tin loại A

Tin quan trọng, tin mới

Tin

15.000

20.000

 

- Tin loại B

Viết từ báo đài (sưu tầm)

Tin

 

5.000

03

Hình ảnh

Minh họa nội dung

nh

 

15.000

04

Xử lý văn bản pháp quy

 

Văn bản

25.000

35.000

05

Dch sang tiếng Anh

Trang giấy A4

Trang

25.000

35.000

II

Chi biên tập, cập nhật thông tin

01

Biên tập bài viết

 

Bài

 

15.000

02

Biên tập tin

 

Tin

 

5.000

03

Cập nhật thông tin, bài, ảnh

 

Bài, tin, ảnh

 

1.500

III

Mức chi hỗ trợ Ban biên tập

01

Tổng biên tập

 

Tháng

 

300.000

02

Thư ký

 

Tháng

 

250.000

03

Thành viên

 

Tháng

 

200.000

04

Ban quản lý Website

 

Tháng

 

200.000

b/ Chi lấy thông tin giá cả thị trường:

Mức chi trả cho mỗi đơn vị cung cấp thông tin giá cả được thông báo trên truyền hình hàng ngày của 01 sản phẩm là: 50.000 đồng/tháng.

Điều 2: Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị trong việc thu, chi và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thương mại và Du lịch, Tổng biên tập Website tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3.
- TT HĐND tỉnh (nt).
- CT, PCT. UBND tỉnh.
- Văn phòng Tỉnh ủy.
- VP. HĐND&Đoàn ĐB QH.
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh.
- Lưu VT, TM, TH, TT tin học.(25b)

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2087/QĐ-UB năm 2004 về phê duyệt mức thu dịch vụ trên Website, chi cho hoạt động Website và chi lấy thông tin giá cả do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97