Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 193/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn các văn kiện tại đại hội lần thứ 22 của UPU do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 193/1999/QĐ-CTN Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký:
Ngày ban hành: 05/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193/1999/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 193/QĐ/CTN NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CÁC VĂN KIỆN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ 22 CỦA UPU

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 1081/CP-QHQT ngày 23 tháng 11 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Phê chuẩn các văn kiện tại Đại hội lần thứ 22 của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 1999.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn các văn kiên này và thống báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của các văn kiện.

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

BỔ SUNG LẦN THỨ 6 ĐỐI VỚI HIẾN CHƯƠNG LIÊN MINH BƯU CHÍNH THẾ GIỚI

Đại diện toàn quyền Chính phủ các nước thành viên Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới (Liên Bưu) họp Đại hội tại Bắc Kinh, chiểu theo Điều 30, khoản 2 của Hiến chương Liên minh Bưu chính thế giới ký tại Viên ngày 10 tháng 7 năm 1964, đã thông qua, với điều kiện phải phê chuẩn, những sửa đổi sau đối với Bản Hiến chương nói trên.

Điều 1:. (Điều 22 sửa đổi) Văn kiện của Liên bưu

1. Hiến chương là văn kiện cơ bản của Liên Bưu, Hiến chương chứa đựng các quy tắc vể tổ chức của Liên Bưu.

2. Thể lệ chung gồm các điều khoản bảo đảm việc áp dụng Hiến chương và sự hoạt động của Liên Bưu. Đây là Văn kiện bắt buộc đối với tất cả các nước thành viên.

3. Công ước Bưu chính thế giới, Thể lệ bưu phẩm và Thể lệ bưu kiện gồm các quy tắc chung áp dụng cho các dịch vụ bưu chính quốc tế và các điều khoản về nghiệp vụ bưu phẩm và bưu kiện. Các văn kiện này là bắt buộc đối với tất cả các nước thành viên.

4. Các Hiệp định của Liên Bưu và Thể lệ thi hành các Hiệp định chi phối các nghiệp vụ khác ngoài nghiệp vụ bưu phẩm và bưu kiện giữa các nước thành viên tham gia Hiệp định. Các Hiệp định chỉ bắt buộc đối với những nước tham gia.

5. Các thể lệ thi hành bao gồm các biện pháp áp dụng cần thiết để thi hành Công ước và các Hiệp định do Hội đồng khai thác bưu chính quyết định, có tính đến những Nghị quyết của Đại hội.

6. Các Nghị định thư cuối cùng kèm theo các văn kiện của Liên Bưu nêu ở các khoản 3, 4 và 5 bao gồm những bảo lưu đối với các văn kiện đó.

Điều 2:. (Điều 25 sửa đổi)

Ký, công nhận, phê chuẩn và các hình thức thừa nhận khác đối với các văn kiện của Liên Bưu.

1. Các văn kiện của Liên Bưu được đại diện toàn quyền của các nước thành viên ký ngay tại Đại hội.

2. Các thể lệ thi hành do các ông Chủ tịch và Tổng thư ký Hội đồng khai thác bưu chính thông qua.

3. Hiến chương do các nước ký được phê chuẩn càng sớm càng tốt.

4. Việc thừa nhận các văn kiện của Liên Bưu ngoài Hiến chương được tiến hành theo các quy tắc hợp hiến của mỗi nước ký kết.

5. Nếu một nước không phê chuẩn Hiến chương hoặc không thừa nhận các văn kiện khác mà nước này đã ký thì bản Hiến chương và các văn kiện vẫn không bị giảm giá trị đối với các nước đã phê chuẩn hoặc thừa nhận chúng.

Điều 3:. (Điều 29 sửa đổi ). Đệ trình các kiến nghị

1. Bưu chính một nước thành viên có quyền trình lên Đại hội hoặc giữa hai kỳ Đại hội các kiến nghị đối với các văn kiện của Liên Bưu mà nước mình tham gia.

2. Tuy nhiên, các kiến nghị về Hiến chương và Thể lệ chung chỉ có thể được trình lên Đại hội.

3. Ngoài ra, các kiến nghị liên quan tới các Thể lệ thi hành sẽ được trình thẳng cho Hội đồng khai thác bưu chính, nhưng trước hết phải thông qua văn phòng quốc tế gửi cho Bưu chính tất cả các nước thành viên.

Điều 4:. Hiệu lực thi hành của Nghị định thư bổ sung đối với Hiến chương của liên minh bưu chính thế giới.

Nghị định thư bổ sung này được thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 và có hiệu lực trong thời gian không hạn định.

Để làm bằng, đại diện toàn quyền Chính phủ các nước thành viên đã thông qua Nghị định thư bổ sung này cùng ký vào một bản để lưu trữ bên cạnh ông Tổng giám đốc Văn phòng quốc tế. Các điều khoản của Nghị định thư có cùng hiệu lực và giá trị như các điều khoản được in bổ sung vào chính Hiến chương. Một bản sao của Nghị định thư bổ sung sẽ được Chính phủ nước đăng cai Đại hội chuyển tới mỗi nước ký kết.

Làm tại Bắc Kinh, ngày 15 tháng 9 năm 1999.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 193/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn các văn kiện tại đại hội lần thứ 22 của UPU do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101