Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1590/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1590/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 25/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1590/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cNghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chđịnh phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành ca Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng thử nghiệm:

Phòng Đo lường kiểm chuẩn thuộc Trung tâm ng dụng tin học và phát trin công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)

với phạm vi được chđịnh kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng (đ b/c);
- Trung tâm Thông tin (đ p/h);
- Các Tchức chứng nhận hợp quy (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 9 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyn thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Tên: Phòng Đo lường kiểm chuẩn thuộc Trung tâm ng dụng tin học và phát trin công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức được quy định tại Quyết định s 3460/QĐ-TNVN ngày 2/12/2014 ca Tng giám đc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Địa ch: 35 Nguyễn Đình Chiu, Quận Hai Bà Trưng. Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sn phm, dịch vụ

Quy định kthuật

1.

Tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật s DVB-T2

QCVN 64:2012/BTTTT

2.

Hệ thng tiếp đất cho các trạm viễn thông

QCVN 9:2010/BTTTT(1)

3.

Thiết bị phát thanh qung bá sử dụng kthuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT(2)

4.

Thiết bị phát thanh quảng bá sdụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT(2)

5.

Thiết bị truyền thanh không dây sdụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68MHz

QCVN 70:2013/BTTTT(2)

6.

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT(2)

7.

Tín hiệu truyền hình số mặt đt DVB-T2 tại đim thu

QCVN 83:2014/BTTTT

Ghi chú:

(1) Đo điện trở tiếp đất;

(2) Phép đo bức xạ vô máy chthực hiện tại hiện trường.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1590/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140