Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1435/QĐ-UBND Điều chỉnh nội dung hoạt động Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa thuộc Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1435/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1435/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG C1BK.5.2 THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Xét đề nghị của Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số: 201/CV-DAMKBK ngày 28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung hoạt động Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa (Số hiệu hoạt động: C1BK.5.2) thuộc Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng như biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh cho Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của dự án. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Ban Thực hiện dự án Phát triển Du lịch Mê Kông tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG C1BK.5.2 THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1435/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Nội dung hoạt động đã phê duyệt tại Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2013

Nội dung điều chỉnh

Số hiệu HĐ

Tên hoạt động

Ngân sách Hoạt động (USD)

Hình thức Đấu thầu

Tên hoạt động

Ngân sách Hoạt động

(USD)

Hình thức Đấu thầu

Tổng

Vốn ADB

Vốn VN

Tổng

Vốn ADB

Vốn VN

01

C1BK.5.2

Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa

82.500

75.000

7.500

NCB

Xây lắp Trạm biến áp Trung Tâm thông tin và Giao lưu văn hóa

46.393

42.175

4.218

Shopping

Thiết bị Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa

30.298

27.544

2.754

Shopping

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1435/QĐ-UBND Điều chỉnh nội dung hoạt động Trạm biến áp Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa thuộc Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50