Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2008 về việc điều chỉnh phân công trách nhiệm website quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Số hiệu: 1368/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Văn Non
Ngày ban hành: 07/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1368/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 07 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM WEBSITE QUẬN GÒ VẤP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ quy
định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 về việc thành lập Ban Biên tập và Tổ Kỹ thuật thông tin thực hiện website quận Gò Vấp;
Do thay đổi nhân sự ở một số cơ quan đầu mối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân công chịu trách nhiệm Website quận Gò Vấp như sau:

1.1. Ông Trương Văn Non, Chủ tịch UBND quận, - Trưởng Ban điều hành;

1.2. Ban biên tập (BBT) gồm các Ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Kim Hiếu, Trưởng Ban Tuyên huấn Quận ủy, Trưởng BBT, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác biên tập và giao diện;

- Ông Trương Văn Tươi, Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, Phó BBT, chịu trách nhiệm nội dung thông tin khối Quản lý hành chính nhà nước;

- Ông Phạm Sỹ Thiệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, Phó BBT, chịu trách nhiệm nội dung thông tin khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;

- Ông Trần Công Châu, Chánh Văn phòng Quận ủy, Ủy viên BBT, chịu trách nhiệm nội dung thông tin khối Đảng;

1.3. Tổ cập nhật thông tin website gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Đào Thị My Thư, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND quận, chịu trách nhiệm kỹ thuật viên quản lý (Webmaster);

- Ông Huỳnh Thanh Tuyến, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND quận, cộng tác viên;

- Bà Thái Thị Huỳnh Mai, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND quận, cộng tác viên;

1.4. Tổ kỹ thuật và an toàn website gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Chí Thanh – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, Tổ trưởng Quản trị mạng - Tổ Trưởng tổ kỹ thuật, chịu trách nhiệm kỹ thuật và an toàn hệ thống;

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, chịu trách nhiệm an toàn thông tin trang web;

- Ông Phan Minh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND, chịu trách nhiệm webmail quận và bảo trì trang thiết bị.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan có chuyên mục trên website chịu trách nhiệm về tầng suất, tính xác thực của thông tin trước và sau khi cập nhật.

Điều 3. Trưởng ban điều hành, Ban biên tập, Tổ cập nhật thông tin và Tổ kỹ thuật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Chế độ phụ cấp trách nhiệm do Hồ Chí Minh CityWeb và ngân sách quận hỗ trợ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2007 của UBND quận Gò Vấp.

Điều 5. Ông Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5; “để thực hiện”
- B. Nguyễn Thị Hồng PCT-TP “Để báo cáo”
- GĐ Sở BCVT TP HCM “Để báo cáo”
- Ban ĐH HCM CityWeb “Để báo cáo”;
- TT/QU, HĐND, UBND quận “Để báo cáo”;
- Văn phòng Quận ủy “Để phối hợp” ;
- Trung Tâm PCCC KV 10 “Để phối hợp”
- Các phòng ban UBND quận “Để phối hợp” ;
- MTTQ & các đoàn thể quận “Để phối hợp” ;
- Tờ Tin, Website quận “Để phối hợp” ;
- UBND 16 phường “Để phối hợp” ;
- Lưu: VP, (MT).

CHỦ TỊCH
Trương Văn Non

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2008 về việc điều chỉnh phân công trách nhiệm website quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55