Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1061/QĐ-UBND 2020 Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh

Số hiệu: 1061/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ KÊNH TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN TRÊN VỆ TINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn tại Tờ trình số 195/TTr-PTTH ngày 08/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

- Phát sóng kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh nhằm mở rộng vùng phủ sóng kênh truyền hình Lạng Sơn tới toàn bộ địa bàn toàn tỉnh, toàn quốc và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử văn hóa truyền thống và cung cấp, phản ánh các hoạt động, những tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Lạng Sơn đến với bạn bè trong nước và ngoài nước.

- Nâng cao công tác tuyên truyền chính xác, kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cung cấp thông tin chính thống, định hướng và hướng dẫn dư luận xã hội góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng giao lưu văn hóa, mời gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật theo đúng định hướng quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình những năm tiếp theo với công nghệ số hóa. Đa dạng hình thức phát sóng kỹ thuật số chất lượng cao; tận dụng tối ưu hóa phương thức truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số qua vệ tinh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Bảo đảm khung thời lượng phát sóng hàng ngày, thời lượng trung bình kênh truyền hình Lạng Sơn hàng ngày theo quy định

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có logo LSTV hiện đang phát sóng quảng bá kênh truyền hình trên vệ tinh Vinasat-2 với khung thời lượng như sau:

- Thời lượng chương trình truyền hình hàng năm là 6.570 giờ.

- Chương trình tự sản xuất (bản tin, chuyên mục, phim tài liệu, ca nhạc…) là 2.731,4 giờ, chiếm 41,57% tổng thời lượng.

- Tổng thời lượng phát sóng phim nước ngoài tại khung giờ từ 20 giờ đến hết 21 giờ hàng ngày là 0,8 giờ/tuần, chiếm khoảng 14% thời lượng khung giờ.

- Thời gian phát sóng: 18 giờ/ngày, từ 06 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút hàng ngày.

- Khung chương trình phát sóng trong 01 ngày: chi tiết tại phụ lục I.

- Khung chương trình cơ bản: chi tiết tại phụ lục II.

2. Lựa chọn phương thức, kỹ thuật công nghệ và thiết bị

- Vệ tinh phát: Vệ tinh Vinasat của Việt Nam.

- Tiêu chuẩn truyền dẫn tín hiệu: lựa chọn công nghệ mã hóa MPEG-4 H.264 và công nghệ điều chế DVB-S2 để phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh.

- Phương án thực hiện phát sóng vệ tinh: thuê thiết bị đầu cuối mã hóa/giải mã MPEG-4 và kênh truyền từ một đơn vị cung cấp dịch vụ. Căn cứ mục tiêu của Đề án, năng lực của đơn vị cung cấp và điều kiện của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện phát sóng vệ tinh thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm chất lượng chương trình khi phát sóng vệ tinh

- Chương trình sạch, có bản quyền.

- Chương trình tự sản xuất >40%.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường sản xuất và phối hợp sản xuất nhiều chuyên mục, chuyên đề, chương trình mới nhằm mở rộng khung chương trình, tiếp tục nâng cao thời lượng phát sóng. Nội dung chương trình tự sản xuất đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

4. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Giải pháp về nâng cao năng lực sản xuất, phát sóng chương trình

1.1. Về nội dung chương trình

- Tăng thời lượng tuyên truyền phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường các chuyên đề đi sâu vào chuyên ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tường thuật trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện thường xuyên các buổi truyền hình trực tiếp, đối ngoại trực tiếp trên truyền hình; tăng cường thực hiện các chuyên mục, chuyên đề (tọa đàm, đối thoại, phỏng vấn trường quay,...), các chương trình khoa giáo.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện một số phim tài liệu.

- Xây dựng các game show (trò chơi, sân chơi), live show giải trí, thu hút khán giả tham gia; kết hợp xúc tiến thương mại, quảng cáo thương hiệu, sản phẩm cho các doanh nghiệp.

- Hợp tác sản xuất hoặc tự sản xuất một số phim truyền hình, ký sự truyền hình một hoặc nhiều kỳ; các phim bảo tồn, gìn giữ thuần phong mỹ tục, phim về mảnh đất, con người Lạng Sơn, về các giai đoạn lịch sử, địa danh lịch sử, ẩm thực mang đậm dấu ấn Lạng Sơn.

2. Nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy; xây dựng và triển khai mạnh mẽ, đồng bộ kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn lành nghề, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, có năng lực trí tuệ và khả năng tổ chức thực hiện, từng bước đáp ứng yêu cầu của phát thanh, truyền hình hiện đại.

- Bảo đảm số lượng, chất lượng nhân lực cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; ưu tiên nhân lực cho các nhiệm vụ trực tiếp phụ trách nội dung, phụ trách kỹ thuật của Đài.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim; đổi mới phong cách làm việc, phương pháp xử lý thông tin, hình thức thể hiện tin, bài của phóng viên; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành, kiểm duyệt chương trình và định hướng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, biên tập viên.

- Có chế độ nhuận bút và khen thưởng thỏa đáng cho các tác phẩm báo chí có tính phát hiện và chất lượng cao theo quy định.

- Phát triển đội ngũ cộng tác viên truyền hình ở các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện.

3. Trang thiết bị và công nghệ

a) Trang thiết bị

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và các điều kiện để khai thác tốt nhất các hạng mục được đầu tư theo đúng định hướng và xu hướng phát triển kỹ thuật, công nghệ truyền hình.

- Tận dụng thiết bị hiện có và đầu tư bổ sung thiết bị mới cho đầu vào bao gồm các camera lưu động, camera trường quay để thực hiện các chương trình phù hợp với tiêu chí kênh như: talkshow, giải trí ngắn, dẫn văn nghệ,... thiết bị dựng hậu kỳ, thiết bị tổng khống chế, thiết bị truyền dẫn phát sóng tự động cho chương trình truyền hình Lạng Sơn.

b) Lựa chọn công nghệ thiết bị đầu tư

- Lựa chọn công nghệ số hóa, kết nối mạng sản xuất, mạng Gigabit và mạng video băng rộng SAN (Storage Area Network: mạng được thiết kế cho việc mở rộng các thiết bị lưu trữ một các dễ dàng), NAS (Network Attached Storage: công nghệ lưu trữ, các thiết bị lưu trữ được gắn trực tiếp vào mạng IP và sử dụng các giao thức chia sẻ file để cho phép các thiết bị mạng IP truy cập vào)... thuận lợi trong sản xuất. Kết nối dữ liệu từ tiền kỳ đến hậu kỳ, bảo đảm chất lượng tín hiệu ít bị suy giảm. Sử dụng các phần mềm dựng đáp ứng khả năng đa dạng hóa khâu sản xuất hậu kỳ, cho phép nhiều đối tượng cùng tham gia và sản xuất hậu kỳ tại cùng một thời điểm.

- Ứng dụng công nghệ ghi tín hiệu số trên thẻ từ, ổ cứng, ổ quang với các ưu điểm gọn nhẹ, độ trung thực cao, bền, giá thành hợp lý.

- Thông qua mạng internet kết hợp dựng off-line tại hiện trường và online tại studio nhằm cập nhật thông tin và rút ngắn thời gian sản xuất.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường quảng bá hình ảnh của Lạng Sơn, cung cấp dịch vụ truyền hình để thu hút các nguồn vốn đầu tư

- Thu hút các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để triển khai xây dựng mạng lưới phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình truyền hình có tính thu hút cao, tăng cường quảng bá hình ảnh của Lạng Sơn; tăng cường nguồn thu từ các dịch vụ khi phát sóng truyền hình trên vệ tinh để bù đắp và tự chủ một phần kinh phí, tiến tới tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí

Kinh phí thực hiện: 2.800 triệu đồng/năm, gồm:

- Chi phí thuê dịch vụ phát sóng kênh truyền hình Lạng Sơn lên vệ tinh Vinasat: 2.300 triệu đồng/năm.

- Phí thuê thiết bị đầu cuối và đường truyền tín hiệu từ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến trung tâm phát sóng vệ tinh: 500 triệu đồng/năm.

2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; xây dựng lộ trình thực hiện, đề xuất giải pháp và tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án.

- Chịu trách nhiệm thuê dịch vụ phát sóng và thuê thiết bị đầu cuối, đường truyền tín hiệu theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện các thủ tục cấp phép phát sóng vệ tinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án với UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoàn thiện các thủ tục cấp phép phát sóng vệ tinh theo quy định hiện hành; phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình, kế hoạch hàng năm.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí để thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình thuê dịch vụ phát sóng và thuê thiết bị đầu cuối, đường truyền tín hiệu theo quy định.

4. Sở Nội vụ

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo lộ trình thực hiện Đề án, bảo đảm nhân lực cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình truyền hình của tỉnh trên vệ tinh.

5. Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình truyền hình của tỉnh trên vệ tinh theo Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc nhà nước Lạng Sơn; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- C, PCVP UBND tỉnh;
các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

PHỤ LỤC I

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG HẰNG NGÀY KÊNH TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN TRÊN VỆ TINH
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT

Giờ PS

Thời lượng

Tên chương trình

Ghi chú

1

6:00:00

2

Giới thiệu chương trình, chào cờ

Tự sản xuất

Quảng cáo

2

6:02:00

11

Bản tin sáng, quốc tế sáng, dự báo thời tiết

Khai thác

Tin tức

3

6:13:00

4

Chuyên mục: Văn bản mới, chính sách mới

Tự sản xuất

Chuyên mục

4

6:17:00

5

Mỗi ngày một cuốn sách

Tự sản xuất

Chuyên mục

5

6:22:00

10

Sitcom 5s

Khai thác

Giải trí

6

6:32:00

5

Chuyên mục: Vấn đề hôm nay

Tự sản xuất

Chuyên mục

7

6:37:00

10

Chuyên mục: Điện lực Lạng Sơn vì niềm tin của bạn

Tự sản xuất

Chuyên mục

8

6:47:00

18

Ký sự

Tự sản xuất

Chuyên mục

9

7:05:00

10

Phim hoạt hình

Khai thác

Giải trí

10

7:15:00

7

Chuyên mục: Cải cách hành chính

Tự sản xuất

Chuyên mục

11

7:22:00

5

Chuyên mục: Thi đua yêu nước

Tự sản xuất

Chuyên mục

12

7:27:00

10

Chuyên mục: An toàn giao thông

Tự sản xuất

Chuyên mục

13

7:37:00

10

Vui khỏe mỗi ngày

Khai thác

Giải trí

14

7:47:00

23

Khám phá thế giới

Khai thác

Giải trí

15

8:10:00

15

Số hóa truyền hình

Khai thác

Tin tức

16

8:25:00

10

Chuyện thật như đùa

Khai thác

Giải trí

17

8:35:00

22

Ca nhạc

Khai thác

Giải trí

18

8:57:00

3

Trailer giới thiệu

Tự sản xuất

Quảng cáo

19

9:00:00

10

Bản tin sáng, quốc tế sáng

Khai thác

Tin tức

20

9:10:00

15

Bản tin tiếng trung

Khai thác

Tin tức

21

9:25:00

26

Truyền hình tiếng Dao

Tự sản xuất

Tin tức

22

9:51:00

7

Chuyên mục: Người cao tuổi

Tự sản xuất

Chuyên mục

23

9:58:00

1

Trailer giới thiệu

Tự sản xuất

Quảng cáo

24

9:59:00

22

Thời sự tổng hợp

Khai thác

Tin tức

25

10:21:00

9

An toàn sống

Khai thác

Tin tức

26

10:30:00

8

Chuyên mục: Xây dựng nông thôn mới

Tự sản xuất

Chuyên mục

27

10:38:00

18

Phim tài liệu

Tự sản xuất

Chuyên mục

28

10:56:00

45

Phim truyện

Khai thác

Phim

29

11:41:00

4

Trailer giới thiệu

Tự sản xuất

Quảng cáo

30

11:45:00

15

Bản tin trưa

Khai thác

Tin tức

31

12:00:00

8

Chuyên mục: Văn hóa thể thao xứ Lạng

Tự sản xuất

Chuyên mục

32

12:08:00

172

Chuyển tiếp VTV1

Khai thác

Tiếp sóng

33

15:00:00

1

Giới thiệu chương trình

Tự sản xuất

Quảng cáo

34

15:01:00

15

Bản tin chiều

Khai thác

Tin tức

35

15:16:00

44

Phim truyện

Khai thác

Phim

36

16:00:00

5

Văn bản mới, chính sách mới

Tự sản xuất

Chuyên mục

37

16:05:00

10

Sitcom 5s

Khai thác

Giải trí

38

16:15:00

7

Cơm nguội

Khai thác

Giải trí

39

16:22:00

15

Chuyên mục: Đất và người xứ Lạng

Tự sản xuất

Chuyên mục

40

16:37:00

30

Truyền hình tiếng Tày

Tự sản xuất

Tin tức

41

17:07:00

10

Vui khỏe mỗi ngày

Khai thác

Giải trí

42

17:17:00

16

Trang truyền hình cơ sở

Tự sản xuất

Chuyên mục

43

17:33:00

4

Trailer giới thiệu

Tự sản xuất

Quảng cáo

44

17:37:00

15

Bản tin tiếng trung

Tự sản xuất

Tin tức

45

17:52:00

6

Phim hoạt hình

Khai thác

Giải trí

46

17:58:00

2

Mỗi ngày một cuốn sách

Tự sản xuất

Chuyên mục

47

18:00:00

1

Giới thiệu chương trình

Tự sản xuất

Quảng cáo

48

18:01:00

45

Phim truyện

Khai thác

Phim

49

18:46:00

8

Chuyên mục Chống buôn lậu và gian lận thương mại

Tự sản xuất

Chuyên mục

50

18:54:00

6

Phóng sự

Tự sản xuất

Tin tức

51

19:00:00

50

Tiếp sóng chương trình thời sự VTV1

Khai thác

Tiếp sóng

52

19:50:00

1

Quảng cáo

Tự sản xuất

Quảng cáo

53

19:51:00

23

Thời sự tổng hợp

Tự sản xuất

Tin tức

54

20:12:00

5

Quảng cáo

Tự sản xuất

Quảng cáo

55

20:17:00

1

Dự báo thời tiết

Tự sản xuất

Quảng cáo

56

20:18:00

5

Bản tin quốc tế,

Khai thác

Tin tức

57

20:23:00

5

Bản tin thể thao

Khai thác

Tin tức

58

20:28:00

8

Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống hôm nay

Tự sản xuất

Chuyên mục

59

20:36:00

10

Chuyên mục: Trả lời bạn xem truyền hình

Tự sản xuất

Chuyên mục

60

20:46:00

45

Phim truyện

Khai thác

Phim

61

21:31:00

8

Chuyên mục: Vì màu xanh cuộc sống

Tự sản xuất

Chuyên mục

62

21:39:00

8

Chuyên mục: Truyền hình nhân đạo

Tự sản xuất

Chuyên mục

63

21:47:00

7

Cơm nguội

Khai thác

Giải trí

64

21:54:00

16

Phim tài liệu

Tự sản xuất

Chuyên mục

65

22:10:00

23

Khám phá thế giới

Khai thác

Giải trí

66

22:33:00

9

An toàn sống

Khai thác

Tin tức

67

22:42:00

12

Sitcom 5s

Khai thác

Giải trí

68

22:54:00

4

Văn bản mới, chính sách mới

Tự sản xuất

Chuyên mục

69

22:58:00

4

Mỗi ngày một cuốn sách

Tự sản xuất

Chuyên mục

70

23:02:00

10

Chuyện thật như đùa

Khai thác

Giải trí

71

23:12:00

18

Ký sự

Khai thác

Tin tức

72

23:30:00

28

Ca nhạc

Khai thác

Giải trí

73

23:58:00

02

Giới thiệu chương trình ngày mai

Tự sản xuất

Quảng cáo

Tổng cộng

1082 phút = 18 giờ/ngày

(trong đó thời lượng tự sản xuất là 7.35 giờ/ngày)

 

PHỤ LỤC II

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN KÊNH TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN TRÊN VỆ TINH
 (Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /6/2020 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung chương trình

Thời lượng phát sóng (phút/ngày)

I

Thời sự, Bản tin

55

1

Thời sự Lạng Sơn buổi sáng

5

2

Thời sự Lạng Sơn buổi trưa

15

3

Thời sự Lạng Sơn buổi chiều

15

4

Thời sự Lạng Sơn buổi tối

20

II

Phóng sự, chuyên mục, chuyên đề

642

1

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn sản xuất

360

2

Khai thác, trao đổi, mua bản quyền

282

III

Tiếp sóng Thời sự VTV

180

IV

Quảng cáo, quảng bá

15

V

Hình hiệu và giới thiệu chương trình

5

VI

Phim truyện, ca nhạc, sân khấu

185

1

Phim truyện Việt Nam

90

2

Phim truyện nước ngoài

45

3

Ca nhạc, sân khấu

50

VII

Truyền hình trực tiếp các sự kiện

(Trung bình 20 chương trình/năm x 120 phút/chương trình = 2.400 phút/năm = 6.5 phút/ngày)

6.5

 

Tổng cộng

1.088,5 phút = 18,1 giờ/ngày

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 về phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


872

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!