Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ kết nối mạng máy tính xDSL-WAN do Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông ban hành

Số hiệu: 106/2003/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 18/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỐ 106/2003/QĐ-BBCVT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG MÁY TÍNH XDSL-WAN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 113/GCTT-HĐQT ngày 28/5/2003 về việc cước dịch vụ ADSL/SHDSL;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này bảng cước dịch vụ kết nối mạng máy tính tốc độ cao xDSL-WAN (bảng kèm theo).

Điều 2. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2003.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

Đặng Đình Lâm

(Đã ký)

 

BẢNG CƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số106/2003/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2003

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễnthông)


1. Bảng cước
1.1 Cước đấu nối hoà mạng ban đầu: Doanh nghiệp quy định trên cơ sở giá thành

1. 2. Cước thuê cổng hàng tháng (đơn vị tính: 1000đ/cổng/tháng)

Tốc độ

Cước cổng nội tỉnh

Cước cổng liên tỉnh

Cước sàn

Cước trần

Cước sàn

Cước trần

64 Kb/s

102

128

880

1.100

128 Kb/s

166

207

1.424

1.780

192 Kb/s

209

261

1.796

2.245

256 Kb/s

259

324

2.229

2.786

384 Kb/s

322

403

2.774

3.467

512 Kb/s

400

500

3.440

4.300

768 Kb/s

492

615

4.230

5.288

1024 Kb/s

601

751

5.162

6.452

1544 Kb/s

885

1.106

7.603

9.504

2048 Kb/s

918

1.147

7.885

9.856


Cổng xDSL-WAN liên tỉnh có thể sử dụng để liên lạc xDSL-WAN nội tỉnh mà không phải thanh toán thêm cước thuê cổng xDSL-WAN nội tỉnh.


1.3. Cước thuê kênh CIR cho mỗi điểm liên lạc

(đơn vị tính 1000đ/kênh/tháng)

Tốc độ

CIR nội tỉnh

CIR nội vùng

CIR liên vùng

CIR cách vùng

Kb/s

Cước sàn

Cước trần

Cước sàn

Cước trần

Cước sàn

Cước trần

Cước sàn

Cước trần

64

241

301

364

455

703

879

1.570

1.963

128

390

487

591

739

1.155

1.444

2.542

3.177

192

491

614

746

932

1.457

1.821

3.206

4.007

256

610

762

925

1.156

1.808

2.260

3.978

4.972

384

759

949

1.151

1.439

2.250

2.813

4.950

6.188

512

942

1.177

1.428

1.785

2.790

3.488

6.138

7.673

768

1.158

1.447

1.756

2.195

3.432

4.290

7.550

9.438

1024

1.412

1.765

2.142

2.678

4.187

5.234

9.211

11.514

1536

2.081

2.601

3.155

3.944

6.168

7.710

13.569

16.961

2048

2.158

2.697

3.273

4.091

6.396

7.995

14.071

17.589

1.4. Vùng cước dịch vụ XDSL-WAN trong nước:

Cận vùng : Vùng 1 đến Vùng 3 và ngược lại ; Vùng 3 đến Vùng 2 và ngược lại

Cách vùng : Vùng 1 đến Vùng 2 và ngược lại
Vùng 1 : Bao gồm các tỉnh, thành phố Phía Bắc đến tỉnh Quảng Bình

Vùng3 : Bao gồm các tỉnh, thành phố từ QuảngTrị đến tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Đắc Lắc

Vùng 2 : Các tỉnh, thành phố còn lại

1.5. Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối mạng máy tính xDSL-WANđược quyền quyết định các mức cước cụ thể trong khung cước đã được quy định tại Quyết định này.


1.6. Các mức cước trên chưa bao gồm cước thuê bao điện thoại nội hạt, cước liên lạc điện thoại trong nước và quốc tế của thuê bao điện thoại cố định và cước các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng ADSL.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ kết nối mạng máy tính xDSL-WAN do Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status