Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1048/QĐ-TCMT năm 2011 về thành lập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành

Số hiệu: 1048/QĐ-TCMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 11/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1048/QĐ-TCMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường;

Căn cứ vào Giấy phép số 05/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/01/2010 về việc cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet của Tổng cục Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (gọi tắt là VEA Portal).

Điều 2. VEA Portal là kênh thông tin của Tổng cục Môi trường, cung cấp thông tin chính thức về những chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương về công tác bảo vệ môi trường trên Internet. VEA Portal là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua Internet của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp, xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Tổng cục Môi trường với các cơ quan truyền thông báo chí và nhân dân.

Điều 3. Thành lập Ban Biên tập VEA Portal do Tổng cục trưởng làm Trưởng ban; Chánh Văn phòng Tổng cục làm Phó Trưởng ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục là thành viên.

Điều 4. VEA Portal đặt tại Văn phòng Tổng cục. Giao Ban Biên tập và Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng quản lý, điều hành hoạt động của VEA Portal theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Tổng cục có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, tổ chức quản lý, đảm bảo hoạt động của VEA Portal; xây dựng và trình Tổng cục trưởng ban hành Quy chế hoạt động của VEA Portal.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Ban Biên tập phối hợp với Văn phòng Tổng cục để đảm bảo hoạt động của VEA Portal.

Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho hoạt động xây dựng quản lý, duy trì và phát triển hoạt động của VEA Portal.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến (để báo cáo);
- Bộ TN&MT: VP, Vụ TĐKT, Cục CNTT, Báo TN&MT;
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Tổng cục;
- Lưu VT, VP(TTTH).CT50.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến
THỨ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1048/QĐ-TCMT năm 2011 về thành lập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199