Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1035/QĐ-KHCN năm 1995 tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật chống sét bảo vệ các công trình viễn thông do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 1035/QĐ-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Đặng Văn Thân
Ngày ban hành: 01/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1035/QĐ-KHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 24/5/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện.
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 27/12/1990 của Hội đồng Nhà nước
Căn cứ điều lệ về công tác tiêu chuẩn hóa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 24/8/82.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 15 tiêu chuẩn ngành như danh sách kèm theo.

Điều 2. Hiệu lực bắt buộc áp dụng của các tiêu chuẩn ngành trong danh sách nêu ở điều 1 kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Đặng Văn Thân

 

DANH SÁCH

CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH
(Ban hành kèm theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện số 1035/QĐ-KHCN ngày 01 tháng 08 năm 1995)

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét bảo vệ các công trình viễn thông.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-135:1995

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật tổng đài điện tử PABX.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-136:1995

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị viba số.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-137:1995

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật máy điện thoại di động của hệ thống GSM.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-138:1995

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thông tin cáp sợi quang.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-139:1995

6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-140:1995

7. Tiêu chuẩn kỹ thuật tiếp đất cho các công trình viễn thông.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-141:1995

8. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị MODEM tốc độ thấp trên mạng điện thoại công công.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-142:1995

9. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao).

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-143:1995

10. Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-144:1995

11. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị PCM-30 và PCM-120.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-145:1995

12. Tiêu chuẩn kỹ thuật tổng đài số dung lượng nhỏ.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-146:1995

13. Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống nhắn tin.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-147:1995

14. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị CT2/CT2 PLUS.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-148:1995

15. Tiêu chuẩn về môi trường khí hậu đối với thiết bị thông tin.

Ký hiệu và số hiệu: TCN 68-149:1995

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1035/QĐ-KHCN năm 1995 tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật chống sét bảo vệ các công trình viễn thông do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184