Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2003/QĐ-UB thành lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 07/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 10/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG DÂN LẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ  QUẢN TRỊ QUỐC TẾ THUỘC CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề.
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 4466/LĐTBXH-TCDN ngày 19/12/2002 của Bộ Lao động thương binh và  xã hội về việc thành lập trường Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Lao động thương bình và xã hội Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

1 - Thành lập Trường Dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn trường Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế;

+ Tên giao dịch quốc tế : International College of information Technology & Management.

+ Tên viết tắt : ICIM

+ Trụ sở chính của trường : Đặt tại số 46, phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba đình, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại : 04.7162101 - 04.7162102;

- Số Fax : 047.162.105.

2 - Trường dân lập đào tạo nghề Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế là cơ sở dạy nghề dân lập, trong hệ thống đào tạo nghề của nhà nước; Được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nguồn ngân sách của nhà nước; Tự quản lý, điều hành theo qui định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình, có tư cách pháp nhân; Được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại; Được sử dụng con dấu riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước.

3 - Trường dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế có chức năng, nhiệm vụ mở các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn dạy nghề và bổ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế - xã hội theo chương trình đào tạo và dạy nghề do Bộ Lao động thương binh và xã hội qui định, cụ thể trường đào tạo, dạy các nghề :

3.1 - Công nghệ thông tin;

3.2 - Quản trị kinh doanh;

3.3 - Bổ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh.

4 - Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các khoản chi cho nhiệm vụ dạy và học tập của trường được chi từ nguồn thu học phí và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

5 - Mức thu học phí theo qui định của Công ty và của trường.

Điều 2: Trường dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế, chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế, hoạt động tuân thủ theo đúng Điều lệ hoạt động của Trường và chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội và của các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội và của Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế, Hiệu trưởng trường dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2003/QĐ-UB thành lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53