Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/2005/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ HIỆU LỰC BẮT BUỘC ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-TCBĐ ngày 09/01/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) ban hành Quy định về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành Bưu điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Huỷ bỏ hiệu lực bắt buộc áp dụng các Tiêu chuẩn Ngành sau:

1. Thiết bị fax – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-133: 1994;

2. Máy điện thoại tự động – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-134: 1994;

3. Hệ thống thông tin cáp sợi quang – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-139: 1995;

4. Thiết bị modem tốc độ thấp trên mạng điện thoại công cộng – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-142: 1995;

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm, Mã số TCN 68-144: 1995;

6. Thiết bị PCM-30 và PCM-120 – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-145: 1995;

7. Tổng đài RAX-128 – Quy trình khai thác, bảo dưỡng, Mã số TCN 68-150: 1995;

8. Thiết bị ghép nối đầu cuối ISDN băng hẹp – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-152: 1995;

9. Điện thoại thấy hình tốc độ thấp – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-154: 1995;

10. Thiết bị điện thoại ISDN – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-155: 1995;

11. Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-157: 1995;

12. Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-159: 1995;

13. Thiết bị nguồn 48V dùng cho thiết bị viễn thông – Tiêu chuẩn kỹ thuật, Mã số TCN 68-162: 1996;

14. Thiết bị nhân kênh số - Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-165: 1997;

15. Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện – Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-167: 1997;

16. Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông, Mã số TCN 68-174: 1998;

17. Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang, Mã số TCN 68-178:1999;

18. Các Tiêu chuẩn Ngành, Quy trình Ngành, Quy phạm Ngành do Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) ban hành trước năm 1994 hiện còn hiệu lực.

Điều 2.- Các Tiêu chuẩn Ngành nêu tại Điều 1 là các tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, thủ trưởng các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Mai Liêm Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/01/2005 huỷ bỏ hiệu lực bắt buộc áp dụng các Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.811

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!