Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2017 phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

Số hiệu: 86/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 86/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBNB Thành phố về việc phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) thành phố Hà Nội năm 2017 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Thu hút đầu tư, hoàn thiện xây dựng và phát triển các Khu CNTT tập trung làm nền tảng phát triển Công nghiệp CNTT kinh tế tri thức của Thành phố.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường Công nghiệp CNTT cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố, hỗ trợ một số doanh nghiệp mạnh, có quy trình sản xuất hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Doanh thu Công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội chiếm khoảng 15-20% doanh thu Công nghiệp CNTT cả nước, trong đó công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của Hà Nội tăng trưởng khoảng 15-20%/năm, đóng góp 20-30%/năm cho doanh thu công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của cả nước.

- Nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu trong nhóm 15 thành phố hấp dẫn nhất về gia công phần mềm toàn cầu.

- Triển khai xây dựng hạ tầng Khu nghiên cứu và phát triển (R&D) thuộc dự án tổng thể Khu CNTT tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội từ nguồn ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp nhận, hỗ trợ tối thiểu 03 doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tổ chức đào tạo tối thiểu 10 môn học/khóa học/năm, trang bị các kỹ năng cơ bản cho các doanh nghiệp tại Vườn ươm.

II. Nội dung

1. Phát triển các Khu CNTT tập trung

- Thu hút đầu tư xây dựng Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội theo mô hình Khu CNTT tập trung theo chuẩn quốc tế, mô hình đột phá về Công nghiệp CNTT của cả nước.

- Đẩy mạnh hoạt động của Khu CNTT tập trung cầu Giấy, thực hiện đúng lộ trình thu hút, tăng tỷ trọng các doanh nghiệp CNTT, tiến tới tập trung hoạt động về CNTT thông qua các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp CNTT và tăng cường thông tin, tuyên truyền về Khu CNTT tập trung Cầu Giấy.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai xây dựng một số phân khu chức năng phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm CNTT tại Khu CNTT tập trung Công viên phần mềm Hà Nội từ nguồn ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2017.

2. Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố

- Tổ chức khảo sát, cập nhật số liệu về ngành Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, hội tụ các chuyên gia giỏi để hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp. Đồng thời, xây dựng quy chế đánh giá, xét chọn các đề án, dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo về lĩnh vực CNTT và khung chương trình đào tạo năng lực quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp. Kết nối với các Vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô.

- Tổ chức các hoạt động cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như: đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường... để hỗ trợ doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo đối thoại với các doanh nghiệp CNTT để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp CNTT; chia sẻ những bài học thành công trong khởi nghiệp, tạo diễn đàn đối thoại giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các bạn trẻ có quyết tâm khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

3. Phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT

- Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT nghiên cứu phát triển thương hiệu, sản phẩm trọng điểm và thương mại hóa sản phẩm, như: tài chính, khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu...

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT phát triển các sản phẩm, ứng dụng thông minh triển khai trong các lĩnh vực xây dựng Thành phố thông minh trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn mô hình ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, qua đó định hướng việc triển khai ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT

- Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực CNTT do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND Thành phố tổ chức.

- Phối hợp với các Hội, Hiệp hội CNTT và các đối tác quốc tế để tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT cho doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố về ứng dụng CNTT trong quản lý và sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ trực tuyến, an toàn an ninh thông tin...

5. Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường

- Hỗ trợ tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, phát triển các Khu CNTT tập trung, các tòa nhà CNTT trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai hoạt động kết nối giao thương các doanh nghiệp CNTT, chú trọng tới các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số của Thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp nước ngoài (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...).

- Tổ chức hội thảo kết hợp triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ CNTT nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ CNTT.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ CNTT trên “Trang thông tin điện tử công nghiệp và doanh nghiệp CNTT thành phố Hà Nội”.

- Triển khai các hoạt động kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quốc tế thông qua các hoạt động trưng bày ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Cơ chế, chính sách

- Nghiên cứu, hướng dẫn và thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi của Chính phủ, Thành phố về phát triển các Khu CNTT tập trung, như: Quy chế quản lý Khu CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố; Ưu đãi về vốn đầu tư xây dựng, về đầu tư xây dựng hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án...; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu và thuế thu nhập cá nhân...

- Hướng dẫn và triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các Sở, ban, ngành đoàn thể tạo môi trường chính sách thuận lợi để các sản phẩm và dịch vụ CNTT được ứng dụng rộng rãi tại thị trường nội địa.

2. Hỗ trợ tài chính, huy động vốn đầu tư

- Huy động các nguồn tài trợ, vốn xã hội hóa, hợp tác quốc tế... thúc đẩy và phát triển ngành Công nghiệp CNTT của Thủ đô. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung xây dựng các cơ chế chính sách, hỗ trợ tập huấn, giới thiệu về các quy trình quản lý sản xuất tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp ứng dụng và doanh nghiệp cung cấp giải pháp CNTT.

- Đẩy mạnh phương thức thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát triển ngành Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

3. Nâng cao nhận thức

- Đào tạo nâng cao kiến thức về CNTT bằng nhiều hình thức: Đào tạo từ xa, đào tạo liên kết, thông qua hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước, các chương trình hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực CNTT...

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về các chính sách, định hướng phát triển Công nghiệp CNTT của Nhà nước và Thành phố bằng nhiều hình thức: Tin, bài, phóng sự, tài liệu đăng tải thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, Trang thông tin điện tử công nghiệp và doanh nghiệp CNTT thành phố Hà Nội...

4. Tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập

- Chủ động hợp tác, liên kết với các Thành phố lớn trong nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi địa phương tạo ra những khả năng phát triển mới về thị trường Công nghiệp CNTT. Đồng thời, định kỳ tổ chức hội thảo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý nhà nước giữa các Khu CNTT tập trung trong cả nước.

- Tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập quốc tế thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về Công nghiệp CNTT với các nước có trình độ phát triển cao về Công nghiệp CNTT như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Isarel...

IV. Kinh phí thực hiện

Ngân sách trung ương và Thành phố; nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển Công nghiệp CNTT; Nâng cao hiệu quả hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội; Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp; Chủ động nghiên cứu, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách phục vụ cho phát triển Công nghiệp CNTT của Thành phố; Khảo sát, đánh giá về sản phẩm trọng điểm trong lĩnh vực CNTT; Hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp CNTT áp dụng các quy định, cơ chế, chính sách của Nhà nước và Thành phố.

- Cung cấp thông tin, dự báo, theo dõi, cập nhật, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan cân đối, tổng hợp kinh phí hàng năm cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khung tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Khu CNTT tập trung.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp CNTT áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước và Thành phố.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ về phát triển Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch được phê duyệt với khả năng cân đối ngân sách Thành phố.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp CNTT và Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm CNTT trọng điểm, sản phẩm mới; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm CNTT.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm và dịch vụ CNTT Hà Nội.

6. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành chính sách thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quy chế quản lý Khu CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp công ích do Thành phố quản lý.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7. Sở Ngoại vụ

Phối hợp, hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông thúc đẩy hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế có thể mạnh về lĩnh vực CNTT.

8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại nhằm tìm kiếm các đối tác, thu hút đầu tư nước ngoài vào các Khu CNTT tập trung, chuyển giao công nghệ lõi, xúc tiến đầu tư về đào tạo nguồn nhân lực.

9. Cục Thuế thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố thực hiện chính sách ưu đãi về thuế đối với các sản phẩm CNTT và doanh nghiệp CNTT.

10. Cục Thống kê thành phố Hà Nội

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

11. Ban quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê thành phố Hà Nội khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và Công nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

12. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp và thực hiện các cơ chế ưu đãi, thủ tục xuất, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi đúng quy định pháp luật.

13. Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Công nghiệp CNTT, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

14. Đề nghị các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố

- Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch, dự án phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm và thị trường, huy động đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để phát triển Công nghiệp CNTT.

- Phối hợp chặt chẽ Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác khảo sát số liệu, thống kê, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố.

15. Các cơ quan báo, đài Thành phố

Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền về các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp CNTT và Công nghiệp CNTT của Trung ương và Thành phố; các sản phẩm CNTT, doanh nghiệp CNTT và các Khu CNTT tập trung của Thủ đô.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp CNTT;
- Các phòng: KGVX, KT, ĐT, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2017 phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177