Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020

Số hiệu: 150/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2013-2020” TRONG NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013- 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đán “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục tăng cường sự phối hp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ngãi; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ chế, chính sách của tỉnh ra thế giới và thông tin có chọn lọc tình hình thế giới vào Quảng Ngãi.

2. Yêu cầu

- Sử dụng nhiều hình thức thông tin nhằm tăng hiệu quả thông tin đối ngoại.

- Nội dung thông tin đối ngoại bám sát thực tế, yêu cầu của tỉnh, của đất nước và phù hp với từng đối tượng, địa bàn.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1. Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020

- Nội dung

+ Tuyên truyền về những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020.

+ Tuyên truyền về những nỗ lực của Việt Nam trong vai trò là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, các cơ hội, thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí của tỉnh; cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

- Nội dung: Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia nhằm kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tình hữu nghị, hp tác giữa Việt Nam với các nước.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

- Cơ quan chỉ đạo: Ban chỉ đạo công tác TTĐN và chống “DBHB” tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi trên các sản phẩm truyền thông

a) Quảng bá trên Đặc san Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi

- Hình thức thực hiện: Xuất bản Đặc san Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi (song ngữ Việt-Anh) giới thiệu về công tác thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa, con người, cảnh đẹp, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: 01 số/năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Quảng bá trên Bản tin Thông tin đi ngoại

- Hình thức thực hiện: Xuất bản Bản tin Đối ngoại Quảng Ngãi (song ngữ Việt-Anh) tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động đối ngoại, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 04 số/năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí của tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan.

c) Thực hiện Chuyên trang đi ngoại trên Báo VietNam News

- Hình thức thực hiện: Thực hiện chuyên trang quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi trên Báo đối ngoại VietNamNews của Thông tấn xã Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Báo VietNam News.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020.

d) Quảng bá trên kênh truyền hình đi ngoại quốc gia (VTV4)

- Hình thức thực hiện: Phối hp sản xuất và phát sóng 02 phóng sự thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hp: Kênh VTV8, VTV4 và các đơn vị có liên quan.

4. Quảng bá hình ảnh qua các hoại động kinh tế đối ngoại; các hoạt động trao đổi đoàn ngoại giao

a) Tổ chức giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi thông qua kênh đoàn ra, đoàn vào; phóng viên các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

b) Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước; giới thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi đu tư của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

c) Tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giao u văn hóa, văn nghệ, th thao

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hp: Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Xây dựng Chuyên mục Thông tin đối ngoại

- Hình thức thực hiện: Xây dựng chuyên mục Thông tin đối ngoại trên Cng Thông tin điện tử tỉnh. Cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, tin, bài, hình ảnh, video clip vhoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh và đất nước.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công báo và Tin học, Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6. Xây dựng Fanpage “Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi”

- Hình thức thực hiện: Xây dựng Fanpage “Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi” trên mạng xã hội Facebook. Cập nhật, đăng tải các tin, bài, hình ảnh, video clip về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh và đất nước.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại

- Hình thức thực hiện: Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ cp phòng trở lên của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, Cng Thông tin điện tử tỉnh; lãnh đạo các Đn Biên phòng.

- Thời gian thực hiện: 02 ngày, trong quý II/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hp: Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao.

8. Xây dựng Cụm Thông tin đối ngoại

- Hình thức thực hiện: Xây dựng cụm pa-nô tuyên truyền thông tin đối ngoại.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hp: Các đơn vị có liên quan.

9. Tổng kết Đề án Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

- Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Đề án thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương có liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020 và các nguồn vốn hp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SThông tin và Truyền thông

- Là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch triển khai “Đán Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về nội dung hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 cho các sở, ngành, địa phương, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao các huyện, thành ph.

- Phối hợp vi Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và chống “diễn biến hòa bình” của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác quản lý, hướng dẫn phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; phối hợp chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên, báo chí nước ngoài.

3. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người, du lịch Quảng Ngãi.

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh.

- Chủ trì, phối hp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở nước ngoài.

4. Sở Kế hoch và Đầu tư

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Ngãi thông qua các diễn đàn kinh tế, hội nghị trong nước và quốc tế.

- Thường xuyên cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và thông tin cho báo chí về tình hình và cơ chế, chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi.

- Thực hiện công tác đối ngoại đối với các đoàn đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn công tác xúc tiến đầu tư của lãnh đạo tỉnh tại nước ngoài.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hp trong việc tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài nước để quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Quảng Ngãi phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động xuất khẩu, sản xuất kinh doanh để tuyên truyền, quảng bá về các ngành nghề, các mặt hàng có sức cạnh tranh của Quảng Ngãi.

6. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các đơn vị lập và căn cứ khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, Sở Tài chính tổng hp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo. Tích cực tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với phát triển bền vững kinh tế biển đến nhân dân các xã ven biển và hải đảo.

8. Công an tỉnh

Phối hp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý nhà nước về an ninh đối với hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai sót, vi phạm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

9. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin đin tử tỉnh

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin tiếng Anh trên kênh phát thanh và truyền hình, đồng thời xây dựng format mới nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu quê hương, đất nước, con người Quảng Ngãi; thường xuyên cộng tác tin, bài có nội dung đối ngoại với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Báo Quảng Ngãi tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, con người Quảng Ngãi; tiềm năng thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi trên báo in và báo điện tử. Tăng cường tin, bài đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch có ảnh hưởng đến việc tạo dựng hình ảnh Quảng Ngãi.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên mục Thông tin đi ngoại, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, tin, bài, hình ảnh, video clip về hoạt động thông tin đi ngoại của tỉnh Quảng Ngãi và của đất nước.

- Các cơ quan báo chí khuyến khích phóng viên gửi tác phẩm tham gia dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại hàng năm.

10. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động, định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí về các nội dung có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại ở sở, ngành, địa phương.

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường thông tin quảng bá về tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị mình.

- Lập Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại và báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 cho UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Đán thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan báo chí; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- BCĐ công tác TTĐN và ch
ng “DBHB” tnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các s
, ban, ngành;
- Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng t
nh, BCH Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH t
nh;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng N/c, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 06/12/2019 về thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219