Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Hiện nay, nhu cầu liên lạc qua điện thoại di động có tốc độ phát triển cao nhất trong các loại dịch vụ viễn thông, trong đó dịch vụ điện thoại di động trả trước được nhiều người dân lựa chọn. Dịch vụ điện thoại di động trả trước đã đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh nên hiện nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động quản lý thông tin thuê bao trả trước chưa chặt chẽ. Việc khuyến khích dùng SIM thuê bao di động trả trước hòa mạng mới bằng nhiều hình thức khuyến mại của các mạng thông tin di động dẫn đến số lượng thuê bao ảo ngày càng tăng, gây lãng phí nguồn tài nguyên số của quốc gia và gây khó khăn trong công tác quản lý. Thực tế đã xảy ra tình trạng một số cá nhân, tổ chức sử dụng SIM thuê bao trả trước để đe dọa, nhắn tin quấy rối, xúc phạm đến uy tín và danh dự của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Trước tình hình trên, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuê bao di động trả trước theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động tuân thủ theo quy định về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích chủ thuê bao di động trả trước thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước.

- Tập huấn nghiệp vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê bao di động trả trước cho cán bộ các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

- Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra kiểm tra định kỳ việc quản lý thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp thông tin di động, các điểm giao dịch được ủy quyền tiếp nhận thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh ít nhất 01 lần/năm, đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Công Thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh SIM thuê bao di động trả trước.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng điện thoại di động trả trước vào các mục đích vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước tại địa phương.

4. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về quản lý thuê bao di động trả trước để nhân dân biết và thực hiện.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước cho các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao di động được ủy quyền trên địa bàn.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh Nha Trang, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tuyên truyền để người sử dụng chấp hành tốt các quy định của Nhà nước khi đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước tại địa phương.

6. Các doanh nghiệp thông tin di động

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT về việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

- Rà soát, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động bao gồm các điểm của doanh nghiệp và các điểm có đủ điều kiện được doanh nghiệp ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao về Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT và kế hoạch, quy trình đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp.

- Cung cấp các mẫu bản khai đăng ký thông tin thuê bao, các phần mềm đăng ký cho các chủ điểm đăng ký thuê bao để kết nối, cung cấp chính xác dữ liệu thuê bao về doanh nghiệp.

- Chỉ kích hoạt thuê bao điện thoại di động trả trước khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiếp nhận đúng và đầy đủ thông tin thuê bao theo quy định.

- Có trách nhiệm đảm bảo vận hành, khai thác an toàn hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý đối với các chủ điểm giao dịch được ủy quyền tiếp nhận và đăng ký thông tin SIM thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng.

- Công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động danh sách các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

- Cung cấp thông tin thuê bao di động trả trước đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

- Chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông.

- Giải quyết các khiếu nại của chủ thuê bao di động trả trước về việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp.

- Chấm dứt hoạt động của các thuê bao di động trả trước nếu các chủ thuê bao này không thực hiện đăng ký hoặc cung cấp thông tin đăng ký không đúng quy định; chấm dứt hợp đồng với các chủ điểm giao dịch được ủy quyền khi các chủ điểm giao dịch không thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận và đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động khuyến mại đối với giá bán SIM thuê bao di động trả trước.

7. Các chủ điểm giao dịch được ủy quyền

- Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT.

- Kiểm tra, đối chiếu, đăng ký, quản lý thông tin thuê bao di động trả trước theo đúng các quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT và quy trình đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, cập nhật và chuyển kịp thời, chính xác số liệu thông tin thuê bao di động trả trước đã đăng ký tại điểm đăng ký thông tin thuê bao của mình cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động theo hợp đồng hoặc thỏa thuận ủy quyền.

- Giải quyết các khiếu nại của chủ thuê bao di động trả trước về việc đăng ký, quản lý thông tin thuê bao đã đăng ký với mình.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và chấp hành các quyết định thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thông báo với doanh nghiệp thông tin di động, Sở Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các vi phạm trong quá trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước.

- Không mua, bán SIM thuê bao di động trả trước đã được đăng ký thông tin hoặc kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước.

8. Các tổ chức, cá nhân là chủ thuê bao di động trả trước

- Thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin thuê bao mà mình đăng ký.

- Tạo điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thông tin di động, chủ điểm giao dịch được ủy quyền và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, xác nhận các thông tin thuê bao đã cung cấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong quá trình sử dụng.

- Đăng ký lại thông tin thuê bao khi có thay đổi về chủ thuê bao.

- Thông báo với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động hoặc chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền hoặc Sở Thông tin và Truyền thông khi phát hiện các vi phạm trong quá trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước.

Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 19/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Viễn thông - Bộ TTTT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp thông tin di động;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Đài Phát thanh - Truyền hình KH, Báo KH;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107