Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2006 tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 12/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-CTUBND

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN TOÀN MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG, ĐIỆN LỰC VÀ ĐƯỜNG SẮT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hệ thống mạng lưới viễn thông, điện lực và đường sắt thuộc hạ tầng kỹ thuật quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông vận tải và cung cấp điện, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng của cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

Trong những năm qua, hệ thống mạng lưới viễn thông, điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh đã được Nhà nước đầu tư xây dựng với nhiều vật tư, thiết bị hiện đại, có giá trị kinh tế lớn, tăng chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đi đôi với đầu tư phát triển, công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt được các ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp chú trọng thực hiện; từng bước khắc phục và hạn chế những sơ hở, thiếu sót trong việc bảo vệ tài sản, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình xâm phạm an ninh hạ tầng kỹ thuật viễn thông, điện lực, đường sắt xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, một số vụ có tính chất nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là các cơ quan chủ quản, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chưa có biện pháp bảo vệ tốt, thiếu sự phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục mọi người nâng cao ý thức bảo vệ, đã để một số phần tử xấu, lười lao động, thanh thiếu niên chậm tiến, trong đó có cả học sinh các trường đã cắt phá, trộm cắp dây cáp viễn thông, dây tải điện, dây tiếp điện, thanh giằng trụ điện, vật tư, linh kiện đường sắt… để bán lấy tiền tiêu xài. Mặt khác, một số ít tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, thi công công trình đã gây ra sự cố xâm phạm mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt. Tình hình trên đã gây hậu quả: làm gián đoạn thông tin liên lạc, cung cấp điện sinh hoạt, sản xuất và đe dọa an toàn chạy tàu; gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến an ninh - trật tự.

Để tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số công việc sau:

1.1. Công an tỉnh:

1.1.1. Tham mưu, phối hợp UBND các cấp, các hội đoàn thể với các cơ quan, doanh nghiệp, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt với nội dung thiết thực, hình thức phong phú; triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt;

1.1.2. Điều tra kịp thời, xử lý nghiêm khắc các đối tượng có hành vi xâm phạm mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt gây tác động xấu đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; định kỳ sơ kết, đánh giá, đề ra nội dung, biện pháp trong công tác phòng, chống tội phạm xâm phạm công trình quan trọng về an ninh quốc gia trên lĩnh vực viễn thông, điện lực, đường sắt được sát hợp;

1.1.3. Phối hợp với thanh tra chuyên ngành các Sở và chính quyền địa phương kiểm tra công tác bảo vệ, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự trong quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt của các tổ chức, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm.

1.2. Các Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Công nghiệp và Sở Giao thông Vận tải:

Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, đường sắt đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh, ngành đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản của Nhà nước; chủ trì thanh tra xử lý các hành vi xâm phạm an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp quản lý mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật không để xảy ra sự cố; kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm xâm phạm an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường học phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình viễn thông, điện lực, đường sắt đối với đời sống xã hội và hậu quả, tác hại khi có hành vi xâm phạm mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt; phổ biến nội dung các văn bản pháp luật về đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt; phát động trong học sinh các phong trào thi đua giữ gìn, bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt; thiết lập, duy trì cơ chế quan hệ, phối hợp giữa nhà trường và gia đình về quản lý học sinh trong học tập, sinh hoạt, không để đối tượng là học sinh có hành vi xâm phạm mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt.

1.4. Báo Bình Định và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng đến cán bộ và nhân dân nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt; kịp thời cảnh báo những nguy cơ, tác hại của các hành vi xâm phạm mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm bảo vệ tài sản Nhà nước cho nhân dân.

1.5. UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục cho cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt đối với đời sống xã hội; nội dung các quy định, chế tài của pháp luật về công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt, đồng thời phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại đối tượng có hành vi xâm phạm đến an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, Đoàn thể: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, đồng thời vận động gia đình, người thân tham gia thực hiện tốt công tác phòng ngừa, bảo vệ, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt trên địa bàn tỉnh.

3. Thủ trưởng các doanh nghiệp quản lý, vận hành khai thác sử dụng mạng lưới viễn thông, điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh:

3.1. Xây dựng, bổ sung, sửa đổi, tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt; định kỳ kiểm tra, đánh giá, bổ sung nội dung các phương án, kế hoạch bảo vệ cho phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Phối hợp với chính quyền địa phương, Công an tỉnh, các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt đối với đời sống xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của công dân trong phát hiện, tố giác, ngăn chặn, điều tra, xử lý những đối tượng có hành vi xâm phạm đến an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt.

3.3. Kịp thời báo cáo cho UBND các địa phương, các đơn vị chức năng về địa điểm, quy mô các công trình, dự án có tài sản, thiết bị quan trọng đã, đang và sẽ đầu tư lắp đặt tại địa phương để phối hợp tổ chức bảo vệ.

4. Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thi công, xây dựng công trình hoặc hoạt động có liên quan đến hành lang bảo vệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật mạng lưới viễn thông, điện lực, đường sắt phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bưu chính viễn thông, điện lực, đường sắt, phải thông báo trước cho các doanh nghiệp, đơn vị quản lý công trình để phối hợp, hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn.

5. Giao Công an tỉnh, Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Công nghiệp và Sở Giao thông Vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý cho UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2006 tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông, điện lực và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21