Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Tần số và Thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 08/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Trần Hữu Bình
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2009/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Hiện nay, công tác quản lý và sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện (sau đây gọi chung là quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện) trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện còn hạn chế, sự phối hợp trong công tác quản lý giữa các cơ quan chức năng còn chưa đồng bộ, trên thị trường việc mua bán các thiết bị vô tuyến điện không nằm trong danh mục hợp chuẩn còn thiếu sự kiểm soát cần thiết; vẫn còn tình trạng sử dụng điện thoại không dây (loại điện thoại kéo dài) không đúng với băng tần cho phép và các yêu cầu kỹ thuật liên quan; việc sử dụng máy phát vô tuyến điện không đúng quy định trong giấy phép, giấy phép hết hạn hoạt động nhưng không làm thủ tục đăng ký gia hạn; người sử dụng chưa hiểu hết những quy định trong việc khai thác sử dụng thông tin vô tuyến điện. Tình trạng trên dẫn đến việc các thiết bị phát sóng gây can nhiễu có hại lẫn nhau giữa các mạng thông tin vô tuyến điện, làm giảm chất lượng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh, quốc phòng.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình) tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, đánh giá hiện trạng việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Tổ chức tập huấn, cung cấp các tài liệu về lĩnh vực quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện cho cán bộ quản lý của các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục quản lý thị trường để phục vụ công tác quản lý có hiệu quả.

d) Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị thiết bị phát sóng vô tuyến điện đăng ký giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép và nộp lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không đăng ký trong giấy phép, sử dụng tần số không đúng quy định, gây can nhiễu có hại đối với mạng thông tin vô tuyến khác.

2. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, xử lý việc cất giữ, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng các loại thiết bị vô tuyến điện thuộc danh mục thiết bị: phải chứng nhận hợp chuẩn nhưng chưa được chứng nhận hợp chuẩn; có tần số hoạt động nằm ngoài băng tần quy định hoặc không có giấy phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Giao thông và Vận tải:

a) Rà soát, thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện trong hoạt động kinh doanh, vận tải (bằng đường bộ, đường thủy) và các phương tiện nghề cá trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện.

4. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn, phổ biến, tuyên truyền các nội dung, quy định của Chỉ thị này và các văn bản có liên quan đến việc sử dụng tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra và xác định các nguồn gây nhiễu để tiến hành khắc phục, xử lý theo quy định.

6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện:

a) Nghiêm cấm việc nhập lậu, vận chuyển, cất giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng thiết bị điện thoại không dây không thuộc danh mục thiết bị đã được chứng nhận hợp chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có tần số sử dụng nằm ngoài băng tần quy định.

b) Các tổ chức, cá nhân khi trang bị sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh phải đăng ký xin cấp phép sử dụng; nộp lệ phí, quản lý sử dụng và gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thiết bị sử dụng nằm trong danh mục thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết và các biện pháp hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật để ngăn chặn các hành vi vận chuyển, cất giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng trái phép thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để được giải quyết hoặc báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Tần số và Thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228