Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 08/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH TRONG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Trong thời gian vừa qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ trộm cước viễn thông quốc tế, trộm cắp thông tin của tổ chức, cá nhân; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát; kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điện thoại internet; thẻ điện thoại internet lậu hiện nay rất đa dạng, phức tạp; nhiều trang thông tin điện tử còn sơ hở, chưa đảm bảo an ninh thông tin, nhiều hệ thống thông tin còn có khiếm khuyết chưa được cập nhật và quan tâm đúng mức nên đã gây ra những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng tới các dịch vụ hành chính điện tử, thương mại điện tử và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin khác. Riêng đối với tỉnh ta, tuy mức độ ảnh hưởng chưa lớn nhưng cũng đã xảy ra các vụ trộm cước viễn thông; cắt trộm dây cáp điện thoại, dây chống sét, dây tiếp đất ...; kinh doanh trái pháp luật dịch vụ bưu chính, viễn thông,điện thoại internet, thẻ điện thoại internet lậu ... nhận thức về nguy cơ mất an ninh thông tin và thiệt hại khi xảy ra sự cố mạng của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ thẩm quyền được giao, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong việc quản lý các công trình phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông, đảm bảo an toàn các cơ sở bưu chính, viễn thông trên trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm xảy ra tại địa phương mình;

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân tham gia bảo vệ an toàn an ninh mạng lưới bưu chính, viễn thông.

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông, UBND các huyện thị xã thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông điều tra khảo sát, đánh giá, xác định những mục tiêu địa bàn trọng điểm để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng các phương án bảo vệ, phòng chống cháy nổ; tuần tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông của đơn vị; xây dựng phương án phối hợp hành động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức điều tra phá án kịp thời, hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viên thông, Internet;

- Kịp thời thông báo với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và nhân dân về những thủ đoạn của bọn tội phạm lợi dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet để xâm hại đến lợi ích của đất nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân ... và phối hợp thực hiện các công việc cần thiết để phòng chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đưa các phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vào nội dung các kê hoạch, phương án quân sự, phòng thủ khu vực, nhất là vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng. Phối hợp cùng Sở BCVT và doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền bảo vệ các tuyến cáp quang biển

4. Sở Bưu chính Viễn thông:

- Tăng cường công tác tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính viễn thông, Internet; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, các hội thảo chuyên đề về đảm bảo an toàn an ninh thông tin và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Chủ trì phối họp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chương trình hành động về bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và Internet theo quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế địa phương;

- Trực tiếp hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định về quản lý thông tin; các quy định về cấp phép và quản lý đối với việc phát hành báo chí, xuất bản phẩm; thiết lập và cung cấp các loại hình thông tin điện tử trên Internet.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh, thực hiện báo cáo đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

5. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông:

-Tổ chức lực lượng, các trang thiết bị bảo vệ mạng lưới và các công trình viễn thông thuộc quyền quản lý; kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, điều tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và Internet;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong đầu tư phát triển hạ tầng mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet; bảo đảm tốt nhất mọi nhu cầu thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ lãnh đạo điều hành của các cấp uỷ Đảng và chính quyền.

- Có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật về an ninh và an toàn trong hoạt động bưu chính, viễn thông để các đại lý, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật.

6. Giao Sở Bưu chính viễn thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên mạng Internet, chủ mạng viễn thông dùng riêng, đại lý bưu chính, viễn thông và người sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông:

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bưu chính, viễn thông và Internet; Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các hệ thống thiết bị phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và truyền tải thông tin; đánh giá hiện trạng các hệ thống bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin; ưu tiên sử dụng các kết nối trong nước, tên miền “.vn” để đảm bảo an toàn cho trang thông tin điện tử; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đưa vào lưu trữ và chuyển đi trên mạng khi sử dụng dịch vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ an toàn hoạt động mạng lưới, thiết bị đầu cuối thuê bao và mật khẩu truy nhập của mình; kịp thời phát hiện và thông báo về Sở Bưu chính Viễn thông, Công an tỉnh các sự cố, các hành vi xâm hại và nguy cơ mất an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet.

7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên Internet, chủ mạng viễn thông dùng riêng, đại lý bưu chính viễn thông có trách nhiệm chấp hành nghiêm qui định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet.

8 .Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2008/CT-UBND ngày 03/03/2008 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253