Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, được ứng dụng hiệu quả trong nhiều ngành, lĩnh vực như: viễn thông, phát thanh truyền hình, truyền thanh không dây, an ninh, quốc phòng... góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng địa phương.

Từ khi Luật Tần số vô tuyến điện được ban hành; các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn hạn chế, như: công tác tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao, sự phối hợp quản lý chưa đồng bộ, một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa nhận thức đầy đủ dẫn đến chấp hành chưa nghiêm các quy định,... Những tồn tại, hạn chế đó tiềm ẩn nguy cơ gây can nhiễu tần số làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin quốc gia, hoạt động sản xuất, kinh doanh và gây thiệt hại về kinh tế đối với các tổ chức, cá nhân.

Để khắc phục nhanh chóng, hiệu quả những mặt còn hạn chế; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị vô tuyến điện. trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Chỉ thị số 03/CT-BTTTT ngày 03/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị sóng đến UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, các đài truyền thanh, truyền hình và các đơn vị khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II để thực hiện tốt việc cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

c) Chủ động thực hiện nhiệm vụ hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II trong việc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

d) Có ý kiến về tần số, máy phát sóng vô tuyến điện đối với các dự án đầu tư mới máy phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tần số vô tuyến điện.

2. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh các thiết bị vô tuyến điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được chứng nhận hợp quy và công bố hp quy, đặc biệt là các loại thiết bị phá sóng (gây nhiễu) thông tin di động, thiết bị phá sóng định vị vệ tinh (GPS), thiết bị không dây chuẩn DECT 6.0 (băng tần 1900 - 1930 MHz).

3. Ban Quản lý Khu Kinh tế

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong phạm vi quản lý như: các công ty dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh,...

b) Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phối hợp tốt và hỗ trợ tích cực để cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm soát, xử lý can nhiễu và kiểm tra, thanh tra về tần số và thiết bị vô tuyến điện.

4. Công an tỉnh

a) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về tần số vô tuyến điện liên quan đến an ninh thông tin, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

b) Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp tàng trữ, lưu thông, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định của pháp luật.

5. Cục Hải quan Bình Phước

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc nhập khẩu trái phép vào thị trường trong nước các thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện, đặc biệt là các loại thiết bị phá sóng (gây nhiễu) thông tin di động, thiết bị phá sóng định vị vệ tinh (GPS), thiết bị không dây chuẩn DECT 6.0 (băng tần 1900 - 1930 MHz).

6. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền sâu, rộng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyn về cơ sở.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, quán triệt Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

c) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn.

d) Chỉ đạo UBND cấp xã không đầu tư mới thiết bị truyền thanh không dây nằm trong dải tần 87-108 MHz; đối với các hệ thống truyền thanh không dây đang hoạt động trong dải tần 87-108 MHz, phải sớm có kế hoạch chuyển đổi về dải tần 54-68 MHz.

e) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã khi lập dự án đầu tư thiết bị phát thanh FM (Đài Truyền thanh cấp huyện), thiết bị truyền thanh không dây (Đài Truyền thanh cấp xã) phải lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông về tần số và thiết bị vô tuyến điện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động

Thường xuyên rà soát, kiểm tra vùng phủ sóng, kịp thời đầu tư cải thiện chất lượng, mở rộng vùng phủ sóng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ nhằm hạn chế, đẩy lùi việc sử dụng thiết bị kích sóng gây can nhiễu cho mạng di động.

9. Các tổ chc, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

a) Nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; thực hiện quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích tần số, băng tần đã được cấp, phân bổ.

b) Không sản xuất, tàng trữ, kinh doanh và sử dụng thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện, chưa thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

c) Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong thực hiện kiểm soát, tranh tra, kiểm tra và xử lý can nhiễu về tần số.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này nghiêm túc, hiệu quả. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Tần số VTĐ, TT. TSVTĐ khu vực II;
- TT TU, TT. HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- LĐVP, các Phòng, TT.TH-CB;
- Lưu: VT (Nga.CT01.20.02.17).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Anh Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


406
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41